Szerző Cím Rend-szer Kiadó Tartalom Sorozat Műfaj Év  
Ábel András Los Alamostól Nagaszakiig ÁBE/T Püski Az atombomba története     1995
Abramova, Z.A. A müvészet ősi formái ABR/X Gondolat       1982
Adamson, Joy Elza és kölykei ADA Gondolat       1966
Ady Endre A menekülő élet ADY/K Athenaeum vers     nincs
Ady Endre Az utolsó hajók ADY/K Athenaeum vers     nincs
Ady Endre Levelek Párizsból ADY/K Amicus       1924
Ady Endre Összes versei ADY/K Szépirodalmi       1953
Ady Endre Összes versei ADY/K Szépirodalmi       1961
Ady Endre Összes Versei  ADY/K Szépirodalmi       1971
Ady Endre Szeretném, ha szeretnének ADY/K Athenaeum vers     nincs
Ady Endre Válogatott versei ADY/K Kozmosz       1968
Agárdi Tamás, dr Grafológiáról mindenkinek AGÁ/X szerző       nincs
Ágh István Napló és tulipán ÁGH Magvető versek     1987
Ágoston Ede Géniusz ÁGO/K   Petőfi, életrajz, vers     1976
Alarcon A földgolyó ALA Révai 1. regény     1906
Alarcon A Norma fináléja     2. regény      
Albert Gábor Emelt fővel ALB Szépirodalmi       1983
Aldrich, B. S. És lámpást adott kezembe az Úr ALD Szent István Társulat       1987
Allen, Hervey Anthony Adverse ALL Singer és Wolfner 3. Kötet     nincs
almanach Győregyházmegyei Almanach BAN/V   Schematizmus     1968
almanach Magyar katolikus almanach II. ALM Orsz. Kat. Szöv.       1927
Almanach Vajdasági Pax Romana almanach ALM Logos       2001
Almásy Pál Sopronkőhidai napló ALM Magvető   Tények és tanúk   1984
Alszeghy Zoltán A kezdetek teológiája ALS/V     Teológiai kis könyvtár (-) 1979
Alszeghy Zoltán Az ember jövője ALS/V     Teológiai kis könyvtár (-) 1981
Ambrózy Ágoston Carmencita AMB Zeneműkiadó Bizet regénye     1961
Ambrus Zoltán Midas király AMB Kriterion       1974
Amenda, Alfred Eroica AME Zeneműkiadó Beethoven életének regénye     1977
Ancilotti - Tiraboschi Bevezetés a lélekben való életbe DUP/V Marana Tha       1998
Andersen Legszebb meséi AND Móra mese   ifj. 1967
András Imre Fél évszázad Bécsben AND/V Státus Magyar Egyházszociológiai Intézet…     2008
András Imre SJ Fél évszázad Bécsben AND/V Státus Magyar Egyházszociológiai Intézet     2008
Andrassew / Pál Prolitológia AND Holnap       1990
Anghi Csaba dr. Macskák, cicák ANG/Sz Mezőgazdasági állattan     1969
Anima Una - könyvek Magyar jezsuiták vallomásai III. JEZS. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya   3. kötet   1999
Anima Una - könyvek Magyar jezsuiták vallomásai III. JEZS. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya   1. kötet    
Anima Una - könyvek Magyar jezsuiták vallomásai III. JEZS. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya   2. kötet    
Antalffy Gyula Reformkori magyar városrajzok ANT/X Panoráma       1982
Antológia Füveskert 1954-1995 TOL/K Stádium Antológia     1995
Antológia Újhold-Évkönyv ÉVK/K Magvető       1986
Apor Péter Metamorphosis Transilvaniae APO Helikon Erdélynek változása     1972
Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae APO/X Magyar Lexikon Erdélynek változása 1736   1972
Apostol Imre, dr. János evangéliuma APO/V Evangéliumi igehirdetések     nincs
Áprily Lajos Megnőtt a csend ÁPR/K Szépirodalmi   vers   1972
Aracsi Vajda János Pusztatemplom ARA/X Aracsi Hagyományőrző régészet     2005
Aracsi Vajda János Pusztatemplom ARA/X Aracsi Hagyományőrző régészet     2002
Arany János A fülemile ARA/K Képzőművészeti Alap mese, vers   ifj. 1957
Arany János Arany - kéziratok ARA/K Arany J.Múzeum       1986
Arany János Arany János balladái ARA/K Magyar Helikon    vers   1957
Arany János Buda halála ARA/K Móra Magy.Irod.Gyö vers   1958
Arany János Hunyadi balladák ARA/K Magyar Helikon  Shakespeare-fordítás vers   1979
Arany János Költő legyen mi népe ARA/K Dácia Lírai versek és balladák tk   1972
Arany János Művei (I.) ARA/K Franklin Társulat Kisebb költemények vers   1900
Arany János Művei (II.) ARA/K Franklin Társulat Toldi trilógia vers   1900
Arany János Művei (III.) ARA/K Franklin Társulat Elbeszélő költemények vers   1900
Arany János Művei (IV.) ARA/K Franklin Társulat Hátrahagyott versek vers   1900
Arany János Művei (V.) ARA/K Franklin Társulat Shakespeare-fordítás vers   1900
Arany János Művei (VI.) ARA/K Franklin Társulat Prózai dolgozatok     1900
Arany János Összes költeményei (I.) ARA/K Szépirodalmi Versek 1847 - 1851 vers   1958
Arany János Összes költeményei (III.) ARA/K Szépirodalmi Elveszett alkotmány 1845 vers   1958
Arany János Összes művei (V.) ARA/K Franklin Társulat Elbeszélő költeményei I. vers   1900
Arany László A magyar emigráció mozgalmai ARA Magvető   Gondolkodó magyarok   1983
Arany László Magyar népmesék ARA Móra mese   ifj. 1979
Archimédesz, Szidriropulosz Trianon utóélete SZI/X XX.század Intézet       2002
Arguedas Jose Maria Mély folyók ARG Magvető Peru, indiánok     1973
Arisztophanész Vígjátékai ARI/K Magyar Helikon        1968
Arnaud,Geoerges A félelem bére ARN Kossuth       1979
Arnim, Bettina von lásd: Lagerlöf: Az én dicső… LAG Szent Gellért A szellem kútjában     1991
Artner Tivadar Évezredek művészete ART/X Gondolat       1965
Artner Tivadar Évezredek művészete ART/X Gondolat festészet, szobrászat, építészet     1968
Assisi Szent Ferenc Fioretti ASS/V Szent István Társulat       1980
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje - Fioretti ASS/V Franklin Társulat       1913
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje - Fioretti ASS/V Ferences Források       1999
Asturias, Miguel Angel Megkóstoltuk Magyarországot AST/X Corvina magyar = enni,  kommunista   nincs
Aszódi Éva (szerk.) Minden napra egy mese ASZ Móra     ifj. 1982
Attenborough, David Az élő bolygó ATT/X Novotrade A Föld mai arculata természetrajz   1989
Auffray Bennem él Krisztus AUF/V Pax Christi       1957
Az Égiek üzenetei Kadarkúton  KAD/V Pax magánkinyilatkoztatás     2009
Az Égiek üzenetei Kadarkúton  KAD/V Pax magánkinyilatkoztatás     2009
Az Égiek üzenetei Kadarkúton 3 KAD/V Pax magánkinyilatkoztatás     2009
Az Égiek üzenetei Kadarkúton 4 KAD/V Pax magánkinyilatkoztatás     2009
Bábel Balázs Isten Országútján BÁB/V Szent István Társulat Riportsorozat Pásztorok   2005
Babik József Ünnepi egyházi beszédek BAB/V Eger, érseki lyceumi prédikáció     1890
Babits Mihály Jónás könyve BAB/K Nyugat   vers   nincs
Babits Mihály Recitatív BAB/K Táltos   vers   1920
Babits Mihály Sziget és tenger BAB/K Athenaeum   vers   nincs
Babits Mihály Új antológia BAB/K Nyugat Fiatal költők 100 verse     1932
Babits Mihály Versek BAB/K Athenaeum (1902 - 1927)     nincs
Babos István A betegek kenete BAB/V A Szív az élni akarás szentsége     1975
Babóthy és társai Félbenmaradt Reformkor BAB/T Katolikus Szemle keresztény, humanista     1990
Babóthy és társai Félbenmaradt Reformkor BAB/T Püski       2005
Bajomi Lázár Endre A Montmartre BAJ Corvina       1967
Bajtai Zsigmond Ilyeneké az Isten országa BAJ/V Véménd Hittankönyv     1991
Bakay Kornél A magyar államalapítás BAK/T Gondolat történelem Magyar História   1978
Balás Béla Érintések BAL/V Szent István Társulat Gondolatok, kegyelmek, Imák     2006
Balás Béla Kalandra hív Krisztus BAL/V Szent István Társulat Riportsorozat Pásztorok   2007
Balás Gábor A székelyek nyomában BAL/T Panoráma       1984
Balás Gábor szerk. A székely művelődés évszázadai BAL/T Panoráma utazás, történelem     1988
Balassa Béla A Kossuth-idők hazafias orvosai BAL/T Karpathia       1954
Balassa Iván Magyar néprajz BAL/X Corvina       1979
Balassi Bálint Összes művei (I.) BAL/K Akadémiai       1951
Balássy László Apor Vilmos a vértanú püspök BAL/T Ecclesia       1989
Balássy László Apor Vilmos a vértanú püspök BAL/V Ecclesia       1989
Bálint Ágnes Labdarózsa BAL Móra mese   ifj. 1976
Bálint B. András Győzelemre születünk BAL/X Progresszió Kónya Imre az ellenzéki… politika   1990
Bálint Endre Életrajzi törmelékek BAL Magvető   Tények és tanúk   1984
Bálint Tibor Kenyér és gyertyaláng BAL Dácia tanulmányok     1975
Balla Antal A legújabb kor gazdaságtörténete BAL/X Kir. Magy. Egyetemi közgazdaság     1938
Balogh Magyarország külpolitikája MAG/T Kossuth (1945 - 1950)     1988
Balogh Béni Szépen szálló sólyommadár BAL Móra     ifj. 1981
Balthasar, Hans Urs von lásd: Guardini: A szeretetről GUA/V Vigilia Csak a szeretet hiteles     1987
Balzac, Honoré de A harmincéves asszony BAL Légrády testvérek       1928
Balzac, Honoré de Cesar Birotteau nagysága és bukása BAL Új magyar…       1956
Balzac, Honoré de Goriot apó BAL Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár   1955
Balzac, Honoré de Két fiatal asszony levelesládája BAL Genius       1923
Balzac, Honoré de Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága BAL/V Európa regény     1974
Balzac, Honoré de Modeste Mignon BAL Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1978
Bamberg, Corona Az emberség ára BAM/V Prugg remete, szerzetes     1974
Bán Zsuzsa Hazug szerelmek BÁN Szépirodalmi       1979
Bánffy Miklós Darabokra szaggattatol BÁN Erdélyi szépmíves céh       1926
Bánffy Moklós És hijjával találtattál…(II:) BÁN Erdélyi szépmíves céh       1926
Bangha Béla Jellemrajzok BAN/V   Katolikus egyház életéből   életrajz 1908/1923
Bangha Béla Örök élet igéi I. kötet BAN/V Magyar Kultúra Az Isten arca     1941
Bangha Béla Örök élet igéi IV. kötet BAN/V Magyar Kultúra Béke veletek     1939
Bangha Béla Világhódító Kereszténység BAN/V Pázmány P. Irod.Társaság       1939
Bankl, dr., Hans A Habsburg-Ház betegei BAN Sziget       1999
Bánkúti Imre dr (összeállítás). Buda visszavívása 1686 BÁN/T Bp. Történeti Múzeum       1986
Bános Tibor Aki szelet vet… BÁN Magvető Fedák Sári életéből…     1986
Barabás Tibor Beethoven BAR Magvető       1956
Barabás Tibor Michelangelo élete BAR/X Szépirodalmi regény     1979
Barankovics István A katolikus hit és Egyház helyzete Magyyarországon BAR/V   valláspolitika     1963
Baranyai (szerk.) A déli harangszó… BAR/V Hepp/München Nándorfehérvár, 500 éves     1956
Barát Endre Az alvó Vénusz BAR Corvina Regény Lotz Károly életéről     1974
Baráth Tibor A külföldi magyarság ideológiája BAR/T szerző…       1975
Barbarics, Slavko A szeretet iskolája BAR/V Marana Tha Medjugorje Mária jelenések   1994
Barbarics, Slavko Add nekem megsebzett szívedet BAR/V Marana Tha gyónás     2000
Barbusse Örök láncok (I.) BAR Dante   A modern regény klasszikusai   nincs
Barbusse Örök láncok (II.) BAR Dante   A modern regény klasszikusai   nincs
Bárci Géza A magyar nyelv életrajza BÁR/K Gondolat       1975
Bárczy János Zuhanóugrás BAR Magvető   Tények és tanúk   1981
Bardon Alfréd Spanyolországi építészet BAR/X Műszaki művészettörténet     1973
Baricz Lajos Békesség nektek BER/K Pallas-Akadémia versek     2008
Baricz Lajos Merengések BAR/K szerző versek     2010
Baróti Dezsó Sík Sándor BAR/K Szépirodalmi       1988
Baróti Szabó Dávid Közelebb Baróti… KÖZ         1995
Barreau, Jean-Claude Az örömhír BAR/V         1972
Barsi Balázs Krisztus békéje BAR/V Ferences…       1996
Bársony István Délibáb BÁR Singer és Wolfner   Magyar Írómesterek   1926
Barta Gábor Az Erdélyi Fejedelemség születése BAR/T Gondolat   Magyar História   1984
Bartha János, ifj. A kétfejű sas árnyékában BAR/T Gondolat abszolutizmus, felvilágosodás Magyar História   1984
Bartha János, ifj. Mária Terézia BAR/T Gondolat   Magyar História   1988
Bartók Béla levelei BAR/X Művelt Nép zene     1951
Bartucz Lajos A Magyar ember MAG/X Kir. Magy. Egyetemi Antropológia     1935után
Baternay Ágota lásd: Minden hiábavalóság?            
Battúta, Ibn Zarándokútja és vándorlásai IBN/X Gondolat útleírás, történelem     1964
Baum, Frank, L. Óz, a nagy varázsló BAU Móra     ifj. 1976
Beauvoir, Simone de A kor hatalma BEA Magvető       1965
Beauvoir, Simone de A második nem BEA Gondolat       1969
Becker, Jurek Az ökölvívó BEC Európa       1979
Beczássy Judit Marika BEC Ifjúsági regény   ifj. 1959
Beczássy Judit Piri BEC Fórum regény   ifj. 1961
Bedard, Bob Merre tovább Uram? BED/V Marana Tha karizmatikus…     1996
Beecher-Stowe, H Tamás bátya kunyhója BEE Móra regény   ifj. 1951
Beke György Védekező anyanyelv BEK Anyanyelvi Konferencia intrjú, tanulmány     1997
Békeffi István Angyal szállt el a Brooklyn felett… BEK Greif regény     1958
Békés Enikő A Bíboros BÉK/V Kairosz Jean-Marie Lustiger életrajz   2005
Békés Gellért (szerk.) Keresztények és a szabadság BÉK/V Katolikus Szemle       1992
Békés Gellért (szerk.) Magyar ökomemikus találkozó BÉK/V Katolikus Szemle       1971
Békés Rezső Pax Americana BÉK/T Zrínyi katonai amerikai globális stratégia     1984
Bél Mátyás Buda visszavívásáról BÉL/T Zrínyi katonai 18. századi mű     1986
Béládi Miklós A nyugati magyar irodalom 1945 után BÉL/X Gondolat       1986
Bellér Béla Magyarok Nápolyban BEL Móra Történelem    ifj. 1986
Bellonci, Maria Lucrezia Borgia élete és kora BEL Európa történelmi regény     1971
Bellow, Saul Herzog BEL Európa       1967
Bellow,Saul Henderson, az esőkirály BEL Európa regény     1970
Benamy Sándor Állampolgár voltam Közép-Európában BEN Magvető   Tények és tanúk   1983
Bencés lelk. füzetek Hitünk élete a szeretet Bencés/V Bencés Kiadó Clairv. Szt. Bernát lelki naplója     1997
Benda Kálmán Erdély végzetes asszonya BEN/T Helikon Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Kriszterna     1986
Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai kezdetektől 1526-ig   I. kötet 1983
Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1526 - 1848   II. kötet 1983
Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1848 - 1944   III. kötet 1982
Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1944 - 1970   IV. kötet 1983
Benedek Elak Édes anyaföldem BEN Szépirodalmi regény     1959
Benedek Elek A vitéz szabólegény BEN Móra mese   ifj. 1987
Benedek Elek Az arany almafa BEN Móra mese, külföldi   ifj. 1960
Benedek Elek Az arany almafa BEN Móra mese, külföldi   ifj. 1967
Benedek Elek Rókáné mézes - mákos kalácsa BEN Móra mese   ifj. 1970
Benedek Elek Többsincs királyfi BEN Móra mese   ifj. 1979
Benedek Elek Többsincs királyfi BEN Móra mese   ifj. 1975
Benedek Elek Vége jó minden jó BEN Móra mese   ifj. 1969
Benedek István Boldog vesztegzár BEN Magvető riportregény     1987
Benedek István Csavargás az Alpokban BEN Magyar Könyvklub       1996
Benedek István Ember és gyerek BEN Magvető három kisregény     1979
Benedek István Hetvenhét BEN Szenci Molnár       1991
Benedek István Ideges emberek BEN Gondolat       1966
Benedek István Párizsi szalonok BEN Magvető       1973
Benedek István Semmelweis és kora BEN Gondolat életrajz     1967
Benedek Marcell Hajnaltól alkonyatig BEN Gondolat       1966
Benedek Marcell Kép és látomás BOG/K Széchenyi Kör Vörösmarty műveihez     1962
Benes,J. Az ősidők állatai BEN/X Gondolat őslénytan,      1989
Benesch, Kurt A sivatag szentje BEN/V Ecclesia Charles de Foucauld élete   életrajz 1991
Benkő Antal A lelkiélet lélektanához     lásd: Szentmártoni      
Benkő Antal Bevezetés a vallás/ lélektanba BEN/V Teol. Kis könyvtár       1979
Benkő Antal Terstvéreink szolgálatában BEN/V Prugg lekipásztori teológia…     1981
Benkő Antal szerk. Közöttünk éltek BEN/V Prugg modern szentek életrajz több író… 1984
Beöthy Zsolt Kaleidoszkóp BÓN/K       versek 1958
Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer I. kötet: Ó - kor     1906
Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer II. kötet: Középkor     1907
Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer III. kötet: Új - kor 1. rész     1912
Berecz János (szerk.) Visszaemlékezések 1956 BAL Zrínyi katonai 1956 kommunisták szemével…     1986
Beregszászi-Patay Vadásztűznél BER Gondolat       1973
Berend T. Iván A történelem - ahogyan én… BER/T Kultúrtrade   (?)   1997
Berényi Andrásné Nagy Rozália a nevem BER Gondolat önéletrajz     1975
Berger, René A festészet felfedezése (I: kötet) REN/X Gondolat A látás művészete     1977
Berger, René A festészet felfedezése (II: kötet) BER/X Gondolat A megítélés művészete     1977
Bergmann, Ingmar Fanny és Alexander BER Árkádia       1985
Berkecz Franciska A bölcsesség kezdete BER/V Marana Tha Szerzetesi életutak     1995
Berkesi András Magány BER Magvető       1967
Berkesi András Szélcsend BER Magvető       1987
Berkessy Ferenc A barátom Bonifác BER Herp       nincs
Berkessy ferenc Bonifác segít magán BER Agape       nincs
Berki Feriz Imakönyv az Orthodox keresztények számára IMA/V Orthodox Adminisztratura       1956
Bernáth Aurél A múzsa körül BER Szépirodalmi …írások a művészetről     1962
Bernáth Aurél A múzsa udvarában BER Szépirodalmi       1967
Bernáth Aurél Gólyáró, Helgáról, halálróll BER Szépirodalmi       1971
Bernáth Aurél Így éltünk Pannóniában BER Szépirodalmi önéletrajz     1956
Bernáth Aurél Utak Pannóniából BER Szépirodalmi önéletrajz     1960
Bertényi Iván A magyar korona története BER/T Kossuth Népszerű történelem (?)   1978
Bertényi Iván Magyarország az Anjouk korában BER/T Gondolat   Magyar História   1987
Bertha Bulcsu A fejedelem sírja felett BER Szépirodalmi       1980
Bertóti István, dr. Őzhívás BER/X Mezőgazdasági vadászat     1976
Berze Nagy János Sárkányölő Sebestyén BER Móra magyar népmese   ifj. 1969
Bessenyei József A Héttorony foglya BES Helikon Török Bálint     1986
Bethlen István Emlékirata 1944 BET/T Zrínyi katonai 20. század, politika     1988
Bethlen Mihály Útinaplója (1691 - 1695) BET/T Magyar Helikon  Bibliotheca Historica történelem   1981
Betlen Oszkár Élet a halál földjén BET Kossuth koncentrációs tábor     1959
Bianchi, Enzo A lectio divina I. BIA/V Kármelita Egyedül az egyetlennel     2001
Bibó Lajos Meg kell a szívnek hasadni BIB Stádium regény 1. kötet     nincs
Bibó Lajos Meg kell a szívnek hasadni BIB Stádium regény 2. kötet     nincs
Bibó Lajos Subások BIB Magvető       1968
Bihari Klára Miért? BIH Szépirodalmi regény     1969
Billédi Ilona Ember mindhalálig BIL/V   életrajz Fodor József prelátus   1992
Birkás Endre Elfelejtett emberek BIR Magvető       1960
Bíró Friderika Göcsej BIR/X Gondolat tájrajz     1988
Bíró Gáspár Autonómia és integráció BIR/X Magyar Szemle       1993
Bíró Lajos Toinette vagy Dudarry Grófné a huszadik században BIR Pantheon R.T. regény     1925
Bisset, sir James Hét-tengeren BIS Táncsics Útikalandok tengerész   1967
Bitskey István Hitviták tüzében BIT/T Gondolat reformáció kora Magyar História   1978
Blackwell, J.A. Magyarországi küldetései BLA/T Európa 1843 -1851 Bibliotheca Historica   1989
Blaha Lujza Blaha Lujza naplója BLA Gondolat életrajz     1987
Blanchard, Kenneth dr. Az egyperces menedzser BLA/X Mobil Steel Kft. gazdaság, üzlet     1982
Blaquiere, Georgette Merjünk szeretetben élni BLA/V Nyolc Boldogság… lelkigyakorlati előadások     2002
Bloch, Arthur Murphy törvénykönyve… BLO Gondolat       1985
Blond, Georges Egy francia házaspár Amerikában BLO Gondolat Világjárók 46.     1968
Bloom, Anthony Elmélkedések BLU/V         1989
Bobula Ida, dr. A sumér - magyar rokonság kérdése BOB Editor Esda nyelvészet, őstörténet     1961
Bodnár Gábor Néprajzi vázlatok BOD/X Magy. Cserkészszöv.     ifj 1983
Bodosi György Hazában emberként BOD/X Balato Akadémia Egy falu és orvosa érdekes könyv   1994
Bodosi György Illyés Gyula Tihanyban BOD Pannónia       1990
Bodosi György Völgyvallatás BOD Magvető Balaton, művészek…     1979
Bodroghközy Zoltán A világ tetején BOD Patria publishing       nincs
Bodrogi Tibor szerk. Navaring az óriás NAV Európa mítoszok, mesék, Uj-Guineából   ifj. 1973
Bogáti Péter Flamingók Új-Budán BOG Kossuth Újházi László története     1979
Bogdán Istv án Őfelsége magánnyomozója BOG Albatrosz krimimese   ifj. 1977
Bogyay Tamás Stephanus Rex BOG/T Herold Szent István király     1976
Bogyay Tamás Stephanus Rex BOG/T Herold Szent István     1976
Bogyay Tamás Tűz és víz között BÓN/K   versek     1964
Bóka László Alázatosan jelentem 1. BOK Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1965
Bóka László Alázatosan jelentem 2. BOK Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1965
Bókay János Bohémek és pillangók BOK Zeneműkiadó Puccini életregénye     1963
Bókay János Egy rózsaszál szebben beszél BOK Zeneműkiadó Kacsoh Pongrác regénye     1962
Bokor Imre Kiskirályok mundérban BOK/T szerző… Néphadsereg, korrupció     nincs
Boldizsár Iván A gazdag parasztok országa BOL Franklin Társulat Dánia     nincs
Bónis Ferenc (szerk.) Így láttuk Bartókot BON/X Zeneműkiadó 36 emlékezés     1981
Bónis László Irodalmi hármaskönyv BEN/K Gondolat   Sikerkönyvek   1967
Bónis László Irodalmi tanulmányok BEÖ/K Kisfaludy-Franklin   Élő könyvek…   nincs
Borbándi Gyula szerk. Tanulmányok a magyar forradalomról BOR Aurora       1966
Borberitz Pál lásd: Turay Alfred            
Boreczky Beatroix A magyar jakobinusok BOR/T Gondolat Martinovics … Magyar História   1977
Boros Fortunát, dr. Csíksomlyó, a kegyhely BOR/V Pallas-Akadémia   búcsú, Szűz Mária   nincs
Boros László A köztünk élő Isten BOR/V Prugg vallás     1970
Borovszky Samu, dr.(szerk.) Magyarország vármegyéi és városai BOR/X Orsz. Monográfia Társaság I. kötet:Pest-Pilis-Solt-Kiskun     1910
Borovszky Samu, dr.(szerk.) Magyarország vármegyéi és városai BOR/X Orsz. Monográfia Társaság II. kötet:Pest-Pilis-Solt-Kiskun     1910
Borsodi László (szerk.) Márton Áron és Csíksomlyó BOR/V Csíksom. Plébánia       1996
Bossis, Gabriella Lelki beszélgetések BOS/V Ecclesia napló 1944-1950     1989
Botlik József Erdély tíz tételben BOT/T szerző… (1918 - 1940)     1988
Boudet, Paulette Euz nem a te harcod… BOU/V Marana Tha karizmatikus…     1995
Boulad, P. Henri A misztikus test BOU/V Ecclesia Kozmikus úton az Eucharisztiához     1994
Bozzay Margit Álarc nélkül… BOZ Napkelet       1944
Böll, Heinrich A nyolcadik parancsolat BÖL Magvető Emlékezések, szatírák, cikkek     1985
Böll, Heinrich Biliárd fél tízkor BÖL Európa   Századunk mesterei   1978
Bölönyi József Magyarország kormányai 1848-1975 BÖL/X Akadémiai       1978
Bővíz László Szent Gellért ősi egyházmegyéjének 975 éve GEL/V Püspöki hatóság Nagybecskerek     2005
Bradford, Ernle A megtalált Odüsszeusz BRA Gondolat   Világjárók 71.   1969
Brassai Beszélgetések Picassoval BRA Corvina       1968
Brestyánszky Ilona, P. A Pest-Budai ötvösség BRE/X Műszaki ötvösség története     1977
Brion, Marcel Rembrandt élete BRI Corvina       1976
Brodarics István Igazi leírás a magyaroknak  BOD/T Magvető Mohácsi csata (királyi kancellár)   1983
Bródy Sándor Azezüst kecske (2.) BRO Singer és Wolfner   Egyetemes regénytár   nincs
Bronte, Charlotte A lowoodi árva BRO Móra     ifj. 1984
Bronte, Charlotte Jane Eyre BRO Európa regény     1968
Bronte, Charlotte Shirley BRO Európa regény     1977
Bronte, Emily Üvöltő szelek BRO Európa regény     1968
Bruckner, Karl Szadakó élni akar BRU Móra regény   ifj. 1967
Bruder Jona Viharfelhők Ninive fölött BRU/V Marana Tha Próféciák…Jónás próféta…     2009
Bruszilov, A.A. A cár árnyékában BRU Zrínyi katonai       1986
Bulányi György Merre menjek? BUL/V Irotron hittankönyv fiataloknak   ifj. 1991
Bulgakov, Mihail A mester és Matgarita BUL Európa   A Világirodalom Remekei   1978
Bull, George A Vatikán belűlről BUL/X Ecclesia vallástörténet,      1989
Bulst, Werner A Torinói Lepel és a mai tudomány BUL/V Mérleg       1987
Bulwer Éj és virradat  (1.) BUL Révai   Klasszikus regénytár   1909
Bulwer Éj és virradat  (2.) BUL Révai   Klasszikus regénytár   1909
Bulwer-Lytton, Edward Pompei utolsó napjai BUL Európa regény     1987
Burcev, Vlagyimir A Cion Bölcseinek jegyzőkönyve BUR/T Múlt és Jövő Közönséges hamisítvány Zsidó kiadások   nincs
Burger, Lisbeth Bölcsőre hulló fények és árnyékok BUR/V Korda       1991
Burgess, Anthony Egy tenyér ha csattan BUR Európa regény zsebkönyvek   1983
Burian, Z. lásd: Benes: Az ősidők…            
Burnett, J.H. A padlásszoba kis hercegnője BUR Móra     ifj. 1989
Burroughs, Edgar Rice Mars Hadura BUR Fővárosi regény Mars   nincs
Burroughs, Edgar Rice Mars Istenei BUR Fővárosi regény Mars   nincs
Burroughs, Edgar Rice Thuvia, a Mars leánya BUR Fővárosi regény Mars   nincs
Búvár zsebkönyvek Ásványok ÁSV/X Móra       1985
Buza Péter A békeidők Budapestjén BUZ/X Kozmosz (1980-as évek?)     nincs
Buza Péter Pest-budai történetek BUZ/X Idegenforg.Propaganda (1980-as évek?)     nincs
Búza Péter A békeidők Budapestjén BUZ/X Kozmosz   történetek   1989
Buzzati, Dino A Tatárpuszta BUZ Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár   1961
Buzzati, Dino Hajtóvadászat öregekre BUZ Európa elbeszélések Európa Zsebkönyvek   1974
Bürger, G.A. Münchhausen Báró kalandjai BÜR Móra regény, mese   ifj. 1965
Caldwell, T. Azu erős város CAL nincs regény     nincs
Capstick, Peter Hathaway Az utolsó elefántvadász CAP Dénes Natur Műhely Wally Johnson története     1988
Carell, Alexis Orvosok, kuruzslók,eretnekek CAR Révai orvosok tanulmányai     1947
Carré, A - M. Ki nekem Jézus Krisztus? CAR/V Prugg       1972
Casals, Pablo Öröm és bánat CAS Zeneműkiadó emlékitatok Albert E.Kahn feljegyzései   1973
Castiglione László Az ókor nagyjai CAS/T Akadémiai kultúra,     1982
Catullus Összes költeményei CAT/K Officina Devecseri Gábor ford.     1938
Cellini, Benvenuto mester élete, amiképpen ő megírta… CEL/X Corvina önéletrajz, ötvösművész     1971
Ceram, W. A régészet regénye CER/X Gondolat       1965
Chagall, Bella Égő gyertyák CHA Corvina zsidókról…     1971
Chang, Jung Vadhattyúk CHA Európa Kína három lánya     1994
Chardin, Teilhard de Benne élümk CHA/V Ahogy lehet       1967
Charriere, Henri Pillangó 1. kötet CHA Kriterion regény     1974
Charriere, Henri Pillangó 1. kötet CHA Kriterion regény     1974
Chichester, Francis A magányos víz meg az ég CHI Gondolat vitorlázás, repülés Világlárók 65   1968
Chichester, Francis Gipsy Moth CHI Gondolat vitorlással a világ körül Világjárók 72   1970
Chonoky Viktor Tammuz CHO Franklin Társulat elbeszélések     nincs
Christie, Agatha A Sittaford-rejtély CHR Hunga regény     1993
Christie, Agatha Egy marék rozs CHR Európa bűnügyi regény     1977
Christie, Agatha Hétvégi gyilkosság AGA Európa bűnügyi regény     1977
Cicero, Marcus Tullius Az istenek természete CIC Helikon római vallás filozófia     1985
Clavel, Bernard Az éneklő fa CLA Móra mese   ifj. 1970
Cochem M. Biblia Könyv,"Jézus élete" BIB/Y Lelki házikincstár   régiség   1913?
Collins, Pat Érlelődés a lélekben COL/V Marana Tha imaközösségeknek     1997
Cook, Robin A gyöttrelem éve COO I.P.C. regény     1990
Cooper A nagy indiánus könyv COO Hungária Nyomda Bőrharisnya történetek   ifj. nincs
Cooper, J.F. A préri COO Móra regény   ifj. 1963
Cooper, J.F. Nagy Indiánkönyv COO Móra     Ifj. 1965
Corman, Avery Kramer kontra Kramer COR Európa regény     1981
Cormier  Elmélkedések Isten nagyságáról COR/V         1967
Corti Egon Caesar,gr. Erzsébet COR Révai Erzsébet királyné életrajz     1935
Courtis-Mahler, Lolo hercegnő, Boldogságom COU Singer és Wolfner       1923
Courtois, Gaston A legszebb történet COU/V OMC Jézus élete   ifj. 1983
Crichton, Michael Kongó CRI Magyar könyvklub       1989
Cronin, A.J. A mennyország kulcsa CRO Apostoli Szentszék Kiadó regény     1988
Cronin, A.J. Ezt látják a csillagok 1. CRO Árkádia regény     1935
Cronin, A.J. Ezt látják a csillagok 2. CRO Árkádia regény     1935
Cusack, Dymphna Hőhullám Berlinben DYM Kossuth       1971
Czakó Gábor Luca néni föltámadása CZA Szépirodalmi regény   ifj. 1988
Czeizel Endre, dr. Az orvos-genetikus szemével CZE/X Minerva genetika     1980
Czeke Vilma, B. A repülő bunda CZE/X Szent István Társulat mese   ifj. nincs
Czermann Antal, dr. Honkeresők CZE/T Vasárnapi levél 18. századtól, magyar     nincs
Czillei Géza Riadó Afrika fölött CZI Grill Károly regény     1942
Cs. Szabó László Hatfejű pásztorbot… MAG Magy. Könyves Céh       1960
Cs. Szabó László Hűlő árnyékban SZA Protestáns Szabadegyetem       1982
Cs. Szabó László Két tükör közt SZA szerző       1972
Cs. Szabó László Közel és távol SZA Magvető elbeszélések     1983
Cs. Szabó László Őrzők SZA Magvető Esszék     1985
Cs. Szabó László Pokoltornác SZA Szepsi Csombor Kör       1974  
Cs. Szabó László Vérző Fantomok SZA/K Griff elbeszélések     1979
Csák Gyula Két karácsony között CSÁ Szépirodalmi       1966
Csalog Zsolt Börtön volt a hazám CSA Európa Hosszú István beszél     1989
Csalog Zsolt M. Lajos 42 éves CSA Maecenas Szovjet fogság és kényszermunka tábor     nincs
Csanád Béla dr. (Szerk.) Keresztény élet CSA/V Szent István Társulat Róm. Kat. Hittankönyv   ifj. 1970
Csányi Gyöngyi Csibeköltögető CSÁ Móra mese, vers   ifj. 1963
Csányi Vilmos Szerelmes állatok CSÁ/X Gondolat állattan, szaporodás     1991
Csapody Miklós Értelem és remény CSA szerző vasárnapi jegyzetek 1993-1998     1998
Császár István Gyilokjáró CSÁ Magvető   rare   1985
Csatár ...(szerkesztők) Pest-Pilis-Solt-Kiskun… adattára CSA/X Csatár István helytörténet     1939
Csáth Géza Egy elmebeteg nő naplója CSÁ Magvető ismeretlen orvosi tanulmány     1978
Csathó Kálmán A varjú a toronyórán CSA Szépirodalmi 3 regény egyben     1983
Csathó Kálmán Asszony a bakon CSA Singer és Wolfner regény Leányok, anyák, nagyanyák   1927
Csathó Kálmán Blanche, avagy a szegény rokon CSA Szépirodalmi 3 regény egyben     1983
Csathó Kálmán Írótársak között CSA Szépirodalmi irodalmi és színházi     1965
Csathó Kálmán Mikor az öregek fiatalok voltak CSA Szépirodalmi 3 regény egyben   almanach 1983
Csathó Kálmán Te csak pipálj, Ladányi CSAT/K Szépirodalmi 3 regény egyben     1984
Csatkai Endre Lásd: Dercsényi: Sopron            
Csatkay Endre Sopron CSA/X Képzőművészeti Alap Magyar műemlékek     1954
Csávossy Elemér Ige és élet (II.) CSA/V Korda szentbeszédek…     1941
Csávossy Elemér manréza iskolája CSA/V Korda lelkigyakorlat…     1940
Cséfalvay Zoltán Kérdések Robin Hoodhoz CSÉ/X Kariosz Esszék a magyar gazdaságról és társadalomról     2006
Csengery Dénes A kétségbeesés méltósága CSE Magvető       1988
Csenkey, Éva Zsolnay szecessziós kerámiák CSE/X Helikon       1992
Csepeli György Csoporttudat-Nemzettudat CSE Magvető esszék, tanulmányok Elvek és utak   1987
Cser László Jelenvalók és örökkévalók CSE/V Korda       nincs
Cserháti József Az Egyházban élünk a Szentlélek által CSE/V Szent István Társulat Találkozás Istennel (III:)     1981
Cserháti József Isten a mennyei Atyánk CSE/V Szent István Társulat Találkozás Istennel (I:)     1980
Cserháti József Jézus Krisztus a testvérünk CSE/V Szent István Társulat Találkozás Istennel (II:)     1980
Cserháti József Mindennap együtt au Úrral CSE/V Szent István Társulat A év     1977
Cserháti József Párbeszéd CSE/V   Keresztények és marxisták     nincs
Cserháti József dr. Találkozás Istennel (I.) CSE/V Szt.István Trs. Isten a mennyei Atyánk     1980
Cserháti József dr. Találkozás Istennel (III.) CSE/V Szt.István Trs. Az Egyházban élünk a Szentlélek által     1981
Cseri Kálmán Pál életútja CSE/V Református Szent Pál     2000
Cseri Kálmán Tudom, kinek hittem CSE/V Református zsinati… Az apostoli hitvallás …     1986
Cser-Palkovits István A bécsi Szent István dóm CSE/X Bécs és magyar emlékei történelem, művészet…   1984
Csikós György A nádszálak együtt hajladoznak CSI Szent Gellért regény   ifj. 1990
Csikós György Apró események a pokolból CSI Csikós szibériai rabokról…     1984
Csikós György Sztrájk a pokolban CSI Csikós szovjet rabságban…     1987
Csíkvári Antal Zenei kistükör CSI/X Zeneműkiadó Zenei Lexikon     1959
Csiky Ágnes Mária Eladó a délibáb CSÍ Amerikai magy. novellák     1959
Csiky Ágnes Mária Így üzenek CSIK/K Amerikai magy. vers     1957
Csilléry Klára A magyar nép bútorai CSI/X Corvina Magyar népművészet     1972
Csokonai Vitéz Mihály Munkái (I:) CSOK/K Szépirodalmi versek Nagy klasszikusok   1987
Csokonai Vitéz Mihály Munkái (II:) CSOK/K Szépirodalmi próza Nagy klasszikusok   1987
Csonka Emil A száműzött bíboros CSO/V Új Európa Mindszenty     1976
Csonka Emil Zita története CSO Eötvös az utolsó magyar királyné     1989
Csonkáréty Károly A Levante hajóraj magyar tengerésze CSO Móra hadihajózás története   ifj. 1987
Csonkáréty Károly A Zenta cirkálóval kezdődött CSO szerző hadihajózás története, 1. Világháború   ifj. 1986
Csoóri Sándor Iszapeső CSO Magvető   Rakéta regénytár   1981
Csoóri Sándor Készülődés a számadásra CSO Magvető       1987
Csoóri Sándor Nappali hold CSO Püski       1991
Csurka István Az elfogadhatatlan realitás CSU Püski esszék, előadások     1986
Csurka István Utasok CSU Magvető tárcák, elbeszélések     1981
Dackiewicz Jadwiga A Sasfiók DAC Kossuth Reichstadti herceg…     1987
Daczó Árpád Csíksomlyó titka DAC/V Pallas-Akadémia Mária-tisztelet (P.Lukács O.F.M.)   2000
Dahler, Étienne (feldolgozás) A Biblia felfedezése BIB/V Librarie Larousse Mózes, Józsua, Bírák   ifj. 1983
Dallos Sándor Aranyecset DAL Szépirodalmi Munkácsy regénye     1984
Dallos Sándor Aranyecset DAL Szépirodalmi Munkácsi Mihály (2) regény   1984
Dálnoki Veress Lajos Magyarország hovédelme a II…. DAL/T szerző… II. kötet (1920 - 1945) történelem 1974
Dálnoki Veress Lajosné Szabadság nélkül DÁL Nemzetőr - Griff történelmi     1978
Dammann, Eroich Négy gyerekkel egy pálmakunyhóban DAM Táncsics   Utikalandok 107   1971
Dancs Vera Szép szemek áldozatja DAN Dancs Vera Balassi Bálint élete     1983
Dániel Anna Hiányzik Szecső DÁN Móra regény   ifj. 1973
Dániel Anna Margot királyné gobelinjei DÁN Móra regény   ifj. 1974
Dániel Géza Szent Gellért és a csanádi DÁN/T szerző… püspökség története     1976
Dániel Géza Szent Gellért és a csanádi DAN/V München       1976
Dániel Géza Szent Gellért és a csanádi DAN/V München kétnyelvű (német)     1976
Daniken, Erich von Sötét Kőkorszak? DAN Háttér történeti, régészeti érdekességek…     1992
Dankanits Ádám A hagyományos volág alkonya Erdélyben DAN Magvető Nemzet és emlékezet     1983
Dante, Alighieri Csók DOCZ/K Wodianer… vígjáték     1873
Darvas Gábor  A zene anatómiája DAR/X Zeneműkiadó       1974
Darvas Gábor  Zenei zseb - lexikon DAR/X Zeneműkiadó       1978
Daudet A nábob DAU Révai regény Klasszikus regénytár   1906
Daudet Numa Roumestan/Tartarin DAU Révai regény Klasszikus regénytár   1904
Dávid Antal  Erdély nagy romlása III. DÁV Móra Fordul az idő     1977
Dávid Antal Erdély nagy romlása I. DÁV Móra A sárkány papja     1974
Dávid Antal Erdély nagy romlása II: DÁV Móra A boldogított ország     1975
Davies, Helen Kezdők latin nyelvkönyve DAV/X Holnap Nyelvtan, szótár   ifj. 1996
Davies, Rosalie A. Az Egyiptomi Birodalmak DAV/T Helikon A múlt születése történelem, régészet jó könyv 1986
Deák Éva Elítélt neve: Tarisznyás györgyi DEÁ/T Jámbor Pál trssg. koncepciós per     1993
Debreceni József A Miniszterelnök DEB/X Osiris Antall József, rendszerváltás     1988
Debreceni Tibor (szerk.) Nyitva van az aranykapu DEB/X Anyanyelvi Konferencia játék, bábjáték, színjáték     nincs
Deeken, A - M. Öregszünk de győzzük DEE/V Prugg       1980
Degenfeld Sándorf Elmélkedések DÉG Korunk       2010
Degenfeld-Schonburg Sándor Elmélkedések DEG Komp-Press családtörténet politika   2010
DeGrandis, Paul Robert Tedd meg az első lépést - bocsáaa meg FIT/V Marana Tha       1997
DeGrandis, Robert A nyelvek adománya DEG/V Marana Tha       1995
DeGrandis, Robert Jöjj utánam! DEG/V Marana Tha       1997
Deighton, Len Vadászrepülők DEI Európa/Zrínyi Az angliai légicsata…     1983
Dékány András Csempészek, hősök, kikötők DÉK Móra     ifj. 1971
Dékány András S.O.S. Titanic! DÉK Móra       1967
Dely Károly Jógagyakorlatok DEL/X Sport       1973
Demény Pál Rabságaim DEM Magvető   Tények és tanúk   1989
Dénémet István Arcok és harcok DÉN/K Griff-Nemzetőr esszék     1979
Dénes Tibor Arcok és harcok DÉN Nemzetőr-Griff       1979
Dénes Tibor Az ember milyen volt? DÉN/T Griff kiadás       1980
Dénes Tibor Az ember milyen volt? DÉN/X Griff magyarnyelvű írások áttenni: irodalom   1980
Dénes Tibor Barátunk Brunyák DÉN Nemzetőr       1977
Dénes Tibor Holnap holnapután tegnapelőtt DÉN Smikk novellák     1984
Dénes Tibor Holnap holnapután tegnapelőtt DÉN SMIKK novellák     1984
Dénes Tibor Hölgyek és urak DÉN/K   versek     1987
Dénes Zsófia Akkor a hársak éppen szerettek DEN Magvető       1957
Dénes Zsófia Egyszeri kaland DEN Magvető önéletrajzi regény     1964
Dénes Zsófia Gyalog a baloldalon DEN Magvető önéletrajzi regény     1965
Dénes Zsófia Párizsi körhinta DEN Magvető       1966
Dér, dr. (szerk.) Nagy Imre egy magyar miniszterelnök DÉR/T Régió       1993
Dercsényi Balázus Katolikus templomok Magyarországon DER/X Hegyi & TSA vallás, építészet,művészettörténet     1992
Dercsényi Dezső (szerk.) Sopron és környéke műemlékei CSA/X Akadémiai       1956
Derogy / Hessi Szupertitkos Izrael DER Akadémiai       1991
Déry Tibor A befejezetlen mondat  DÉR Szépirodalmi       1963
Déry Tibor Felelet (Első kötet) DÉR Szépirodalmi regény     1973
Déry Tibor G.A. úr X.-ben DÉR Szépirodalmi regény     1964
Déry Tibor Vidám temetés MAG Magy. Könyves Céh       1960
Détshy Mihály lásd: Szentkirályi:Építészet…            
Dickens, Charles A Twist-gyerekek kalandjai DIC Az Est lapkiadó regény Filléres Klasszikus   nincs
Dickens, Charles Copperfield Dávid DIC Ifjúsági     ifj. 1955
Dickens, Charles Kis Dorrit (I.) DIC Révai regény     1910
Dickens, Charles Kis Dorrit (II.) DIC Révai regény     1910
Dickens, Charles Kis Dorrit (III.) DIC Révai regény     1910
Diderot, Denis Az apáca DID Európa       1972
Dienes Adorján Borsitól Kassáig DIE Szent István Társulat II. Rákóczi Ferenc   ifj. 1943
Dienes András Farkasles DIE Móra regény   ifj. 1969
Dienes András Farkasles DIE Móra regény, Ocskay László   ifj. 1978
Dienes Valéria Hajnalvárás DIE/V Szent István Társulat       1983
Dienes Valéria Miénk az idő DIE/V Szent István Társulat       1983
Dobai Péter A birodalom ezredese DOB Magvető regény     1985
Dobos / Kriszt Középkori templomaink KRI/X MTI       1990
Dobos Lajos Magyar műemlékek DOB/X Képzőműv. Alap   építészet, épületek   1972
Dobos Mariamme A szívek kötelessége megmarad DOB Kelenföld       1989
Dobos Marianne A szeretet önkéntesei DOB/V Fórum       1990
Dobraczynski, Jan A szeretet foglya DOB/V Ecclesia Árpádházi Szent Erzsébet     1977
Dóczi Lajos Isteni színjáték DAN/K Európa Babits ford.     1971
Dohnányi Ernő Búcsú és üzenet DOH Nemzetőr zeneélet…     1963
Dologh Sarolta lásd: Várnai: Citeraiskola            
Domahidy András Szitakötők DOM Magvető elbeszélések     1989
Domahidy András Vénasszonyok nyara DOM Lehel pályázat       nincs
Domanovszky György A kerámiaművészet kezdetei DOM/X Képzőművészeti Alap Képzőművészet     1981
Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete DOM/X Akadémiai II.kötet     1981
Dombi József Múzeumok remekművek DOM/X Képzőművészeti Alap       1964
Dombi József, dr. Művészettörténet DOM/X Tankönyvkiadó       1958
Dombrády Lóránd A legfelsőbb hadúr és hadserege DOM Zrínyi       1990
Domokos József Két per egy kötetben DOM Magvető Áchim András,Bajcsy-Zsilinszky Tények és tanúk   1978
Domokos Pál Péter Az én Erdélyem DOM Vita önéletrajz     1988
Domokos Pál Péter Rendületlenül… DOM/V Eötvös Márton Áron…     1989
Donászy Magda Arany ABC DON Minerva vers, nyelvkönyv   ifj. nincs
Dornbach Mária (válogatás) Egérbirkózás MES Móra mese   ifj. 1977
Dosztojevszkij A félkegyelmű DOS Európa regény     1976
Dosztojevszkij A Karamazov testvérek I-II. DOS Európa regény     1982
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés DOS Európa regény     1986
Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma DOS Európa kisregények     1980
Doyle, Conan Sherlock Holmes kalandjai DOY Ifjúsági     ifj. 1987
Dömötör Sándor Őrség DÖM/X Gondolat csak  vas-megyei rész     1960
Dömötör Tekla A népszokások költészete DÖM/X Akadémiai népköltészet     1974
Dörnyei - Kővágó A magyar történelem nagy alakjai (8) DÖR/X Reflektor Az aradi vértanúk áttenni: tört   1987
Drabble, Margaret A vízesés DRA Magvető önéletrajz     1973
Dreiser, Theodore Amerikai tragédia DRE Európa       1984
Drinck, J. Szabadságot, munkát, kenyeret DRI/V Szent István Társulat Pápai körlevelek XIII. Leo, XI. Pius   1934
Druon, Maurice Az elátkozott királyok I-II. DRU Európa A Vaskirály,…     1982
Druon, Maurice Az elátkozott királyok I-II. DRU Európa …A megfolytott királyné     1982
Druon, Maurice Az elátkozott királyok III-IV. DRU Európa Korona és méreg,…     1982
Druon, Maurice Az elátkozott királyok III-IV. DRU Európa …,Az ősi törvény     1982
Druon, Maurice Az elátkozott királyok V. DRU Európa Franciaország nőstényfarkasa     1973
Druon, Maurice Az elátkozott királyok VI. DRU Európa Liliom és oroszlán     1973
Druon, Maurice Az elátkozott királyok V-VI. DRU Európa Franciaország nőstényfarkasa     1982
Druon, Maurice Az elátkozott királyok V-VI. DRU Európa Liliom és oroszlán     1982
Du Gard, Roger Martin A Thibault család  1. GAR Magyar Helikon  regény     1973
Du Gard, Roger Martin A Thibault család  2.. GAR Magyar Helikon  regény     1973
du Gard, Roger Martin Egy lélek története GAR Európa       1976
Dumas, Egy orvos feljegyzései            
Dumas, Alexandre A fekete tulipán DUM Európa regény Európa Zsebkönyvek   1976
Dumas, Alexandre A három testőr DUM Európa regény     1969
Dumas, Alexandre A három testőr/átdolgozás DUM Móra Majtényi Zoltán átdolgozása   ifj. 1986
Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte I. DUM Európa regény A világirodalom remekei   1971
Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte II. DUM Európa regény A világirodalom remekei   1971
Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte III. DUM Európa regény Tíz évvel később   1971
Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte IV. DUM Európa regény A világirodalom remekei   1971
Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte V. DUM Európa regény A világirodalom remekei   1971
Dumas, Alexandre Monte-Cristo grófja (I.-III.) DUM Kriterion regény 3 kötet   1976
Dumas, Alexandre Monte-Cristo grófja (I.-III.) DUM Európa regény 3 kötet   1968
Durrell, Gerald A halak jelleme DUR Európa       1978
Durrell, Gerald Madarak, vadak, rokonok DUR Európa       1987
Dümmerth Dezső A két Hunyadi DÜM/T Panoráma       1985
Dümmerth Dezső Álmos, az áldozat DÜM Panoráma       1986
Dümmerth Dezső Az Anjou-ház nyomában DÜM/T Panoráma       1982
Dümmerth Dezső Az Árpádok nyomában DÜM/T Panoráma       1977
Dürrenmatt Friedrich Drámák (I.) DÜR/K Európa       1977
Dürrenmatt Friedrich Drámák (II.) DÜR/K Európa       1977
Eckstein, Hans-Joachim Uram taníts meg szeretni! ECK/V Marana Tha       1997
Efraim testvér Keresztút EFR/V Homokkomárom       2001
Egger, W. Bevezetés az Újszövetségbe EGG/V OMC Szentírásmagyarázat Biblia   1981
Égly Antal A boldog patikus EGL Singer és Wolfner       1947
Egry - Matkovics Az Országház EGR/X Képzőművészeti Alap       1980
Egyház Fórum 1. A közösségi megújulás utján ZUL/V   szerk: Zulehner     1986
Egyház Fórum 2. Egyház - Isten népe? ZUL/V   szerk: Zulehner     1986
Egyház Fórum 3. aggiornamento ZUL/V   szerk: Zulehner     1987
Eisenhower, Dwight Keresztes háború Európában EIS Zrínyi katonai       1982
Elekes Lajos Mátyás és kora ELE/T Művelt Nép Mátyás király     1956
Éliás József Őszi begyűjtés ÉLI/K Maecenatura       1987
Elliott, Arnold A virrasztás éjszakája ELL Kozmosz dán ellenállás     1974
Előd István (szerk.) Deum docuit SCH/V Szent István Társulat Schütz Antal a hittudós     1982
Elődi Pál Levelek Tennesse-ből ELŐ Gondolat útleírás Világjárók   1967
Ember Judit Menedékjog - 1956 EMB Szabad Tér A Nagy Imre csoport elrablása     1989
Emerson, Ralph lásd: Lagerlöf: Az én dicső… LAG Szent Gellért Kösd a szekeret a …     1991
Eminescu Mihai Emlék ERD/K Magyar Élet versek     1940
Ende, Michael Tükör a tükörben END Kobra Könyvek mesék, novellák     1995
Endrey Antal Félbenmaradt nép End Advocate Press Emigráció, történelemm     1971
Endrődy László Szeretettel, szenvedéssel END/V Kaszap István Bizottság       1942
Engelmann, Bernt A Nagy Szövetségi Érdemkereszt ENG/T Magvető   Tények és tanúk   1981
Entz Géza A Gyulafehérvári Székesegyház ENT/X Akadémiai Építészet, történelem, művészettörténet     1958
Entz Géza A Mátyás-templom és a Halászbástya ENT/X Képzőművészeti történelem, …     1985
Eörsi István Emlékezés a régi szép időkre EÖR Napra-Forgó KFT 1956, börtönévek     1988
Eösze László Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban EOS/X Zeneműkiadó irodalom     1976
Eötvös József A falu jegyzője 1. Kötet EÖT Szépirodalmi regény Magyar elbeszélők   1969
Eötvös József A falu jegyzője 2. Kötet EÖT Szépirodalmi regény Magyar elbeszélők   1969
Eötvös József Magyarország 1514-ben EÖT Szépirodalmi regény Diákkönyvtár   1971
Eötvös Károly A balatoni utazás vége EÖT Révai XXIII. kötet     1909
Eötvös Károly A Jókay-nemzetség EÖT Révai XVIII. kötet     1906
Eötvös Károly A két ördög vára EÖT Révai IV. kötet     1908
Eötvös Károly A Nazarénusok EÖT Révai IX. kötet     1904
Eötvös Károly Deák Ferencz és családja EÖT Révai 1. rész XIII. kötet   1905
Eötvös Károly Deák Ferencz és családja EÖT Révai 2. rész XIV. kötet   1905
Eötvös Károly Emlékezések EÖT Révai elbeszélések, történetek VI. kötet   1908
Eötvös Károly Gróf károlyi Gábor följegyzései (1.) EÖT Révai 1. rész VII.kötet   1904
Eötvös Károly Gróf károlyi Gábor följegyzései (1.) EÖT Révai 2. rész VIII. kötet   1904
Eötvös Károly Harcz a nemzeti hadseregért EÖT Révai Beszédek… XX.kötet   1906
Eötvös Károly Magyar alakok EÖT Révai érdekes emberek V. kötet   1908
Eötvös Károly Nagyokról és kicsinyekről EÖT Révai   XIX. kötet   1906
Eötvös Károly Szilágyi és Káldy EÖT Révai   XVII. kötet   1906
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül EÖT/X Szépirodalmi irodalmi útleírás 1875-ből     1957
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül (1.) EÖT Révai regény I. kötet   1901
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül (2.) EÖT Révai regény II. kötet   1905
Eötvös Károly Utazás a Balaton körül (2.) EÖT Révai regény II. kötet   1903
Eperjesi… Baross Gábor EPE Dinasztia Kiadó emlékkönyv     1997
Erba Odescalchi Testamantum (I.) ERB Dovin Kft. Életem regénye     1991
Erba Odescalchi Testamantum (II.) ERB Dovin Kft. Életem regénye     1991
ERDÉLY Erdély ERD/T Progresszió GT       1989
Erdélyi József Kék virág EMI/K Dácia versek     1973
Erdélyi József Örökség ERD Stádium versek     nincs
Erdey Sándor A recski tábor rabjai ERD Reform     jó könyv! 1989
Erdey Sándor A recski tábor rabjai ERD Püski       2001
Erdődy János A második Róma ERD Móra regény     1970
Erdődy János Így élt Kolumbusz KOL Móra   Így élt…   1978
Erdődy János Krisztina királynő Rómában ERD Zeneműkiadó regény     1972
Erdős Renée Lysias ERD Ecclesia regény     nincs
Erőss László A pesti vicc ERŐ Gondolat humor     1982
Érszegi (szerk.) Árpád-kori legendák és intelmek ÉRS/T Szépirodalmi       1983
Esterházy Lujza Szívek az ár ellen EST/T Püski történelem, Felvidék     1991
Eszetrázy Péter A halacska csodálatos élete ESZ Pannon kiadó       1991
Eszetrhás István Úriemberek kutyája Esz Amerikai magy. vidám regény     1958
Eszterhás István Atlanti szaletli ESZ szerzői kiadás regény     1971
Évkönyv Brassó - Bolonya 1935-2005 ÉVK/V plébániai       2005
Évkönyv Marad a gyerk, ha játszik HUM Forum Újvidék Humoristák évkönyve Vajdaság…   1974
Évkönyv Nagybecskereki püspökség NAG/V Püspöki hatóság       2000
Ezera Regina Csak egy nap volt a nyár EZE Európa Kiadó regény     1985
Faághy Richárd Az öregkor reménysége FAÁ/V Szent Gellért Levelek öreg barátaimnak     nincs
Fabiny Tibor (szerk.) A hit asztala FAB/V Officina Nova öt vallás liturgikus tárgyai     1990
Fajth Tibor Itália ÚTI/X Panoráma Útikönyvek     1973
Falkberget Johan Elindultak tizenhárman FAL Singer és Wolfner regény A külföldi irodalom jelesei   nincs
Fallada, Hans Farkas a farkasok között FAL Kossuth       1983
Faluba - Morvay Katalán - magyar kéziszótár SZÓ/X Enciclopedia Catalana       1990
Faludi György Villon balladái FAL/K Világkönyvtár fordítások     1953
Faludy Ferenc Téli éjszakák FAL/K Magvető   Magyar tallózó próza 1978
Fanu, Eliot… Különös históriák FAN Európa 4 regény Stevenson, O.Wilde   nincs
Farczádi Elek A Marosvásárhelyi Sorok FAR Akadémiai nyelvemlékek… Bukarest   1957
Farkas Gábor (szerk.) Szent István emlékülés Székesfehérvárott FAR/X Fejér Megyei Levéltár       1989
Farkas Gyula A magyar irodalom története FAR/K Káldor       1934
Farkas József Több az élet FAR/V Református zsinati…       1988
Farkas Katalin Száműzött ének FAR/K Ungarpress versek     2001
Farkas Vladimir Nincs mentség FAR IA politika kommunista   1990
Farkasfalvi Dénes Testté vált szó (1. rész) FAR/V Prugg Evang. Szt. János szerint     1986
Farkasfalvi Dénes Testté vált szó (2. rész) FAR/V Prugg Evang. Szt. János szerint     1987
Farkasfalvi Dénes Zsoltároskönyv FAR/V Prugg       1975
Faulkner, William Fiam, Absolon FAU Európa regény amerikai polgárháború   1979
Faulkner, William Szentély FAU Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1958
Faulkner, William Zsiványok FAU Európa zsebkönyv     1987
Faux, Pierre Casablanca regénye FAU K.u.K. filmregény     1994
Fazekas Mihály Lúdas Matyi FAZ/K Móra vers     1957
Fecske András Művészeti ismeretek FEC/X Tankönyvkiadó       1980
Fedor Ágnes Három dráma rámában FED Szépirodalmi Kisregények     1980
Fehér Bence lásd: Davies: Kezdők latin…            
Fehér Dezső, dr. Az angol telivér Magyarországon FEH/X Mezőgazdasági lótenyésztés állattan   1990
Fehér Géza Törökkori iparművészeti alkotások FEH/X Magy. Helikon       1975
Fehér Klára A tenger (I. rész) FEH Szépirodalmi regény     1960
Fehér Klára A tenger (II. rész) FEH Szépirodalmi regény     1960
Fehér Klára Búcsú a tengertől FEH Szépirodalmi regény     1983
Fehér Klára Vakáció Magyarországon FEH Gondolat útleírás Világjárók 100   1976
Fehér Klára - Gésák, pagodák, titkok FEH Táncsics Útikalandok Japán, útleírás   1967
Fehér Klára - Hozzál nekem kengurut FEH Táncsics Útikalandok Ausztrália, útleírás   1971
Fehér Klára - Mecsetek, basák, efendik FEH Táncsics Útikalandok Isztambul, útleírás   1970
Fehér Tibor Aranyváros hercege FEH Móra III. Béla regénye   ifj 1978
Fehérváry István Börtönvilág Magyarországon FEH Nemzetőr 1945 - 1956     1978
Féja Géza Visegrádi esték FÉJ Szépirodalmi regény     1974
Fejes Endre A hazudós FEJ Magvető   Zsebkönyvtár   1973
Fekete (Ifj.) István Hajótörött nemzedék FEK Vörösváry publishing Korrajz 1945-1956     1984
Fekete Albert Kolozsvári kertek FEK/X Művelődés városépítés, kertépítés     2004
Fekete Gyula Kincskereső Pipitér FEK Móra regény   ifj. 1961
Fekete Gyula Véreim, magyar kanibálok FEK Magvető vádirat a jövő megrablásáról     1992
Fekete István A Koppányi Aga testamentoma FEK Móra       1971
Fekete István Ballagó idő FEK Móra Életrajzi regény     1970
Fekete István Gyeplő nélkül FEK Nesztor regény     1970
Fekete István Hajnal Badányban FEK Móra regény     1974
Fekete István Huszonegy nap FEK Magvető       1965
Fekete István Kele FEK Magvető       1964
Fekete István Kele, Vuk FEK Móra       1987
Fekete István Kittemberger Kálmán élete FEK Móra       1962
Fekete István Köd FEK Móra regény     1967
Fekete István Őszi vásár FEK Magvető       1962
Fekete István Rózsakunyhó FEK Móra Elbeszélések, karcolatok     1973
Fekete István Tarka rét FEK Móra elbeszélések, versek     1973
Fekete István Tarka rét FEK Madách elbeszélés, vers   ifj. 1975
Fekete István Téli berek FEK Móra regény   ifj. 1984
Fekete István Tíz szál gyertya FEK Móra Elbeszélések     1972
Fekete István Tüskevár FEK Móra regény     1970
Fekete István Zsellérek FEK Nesztor regény     nincs
Fekete Sándor Petőfi romantikájának forrásai FEK Akadémiai irodalomtörténet   ifj. 1972
Feketekúty László 1956 október FEK/T Magyar Ház Brüsszel     1966
Fenákel Judit A hagyaték FEN Szépirodalmi regény     1983
Fenyvessy Jeromos Panoráma FEN/K Új Hungária új versek     1961
Fenyvessy Jeromos Panoráma FEN/V Új Hungária Új versek     1961
Fenyvessy Jeromos Sursum Corda FEN/V Amerikai magy. Emigrációs vademecum     1952
Ferdinándy György A francia vőlegény FER Magvető elbeszélések     1993
Ferdinándy György Furcsa, idegen szerelem FER Szépirodalmi novellák     1990
Ferdinándy Mihály Magyar portyák Ibér földön FER Amerikai magy. 1943 - 1957     1962
Ferdinándy Mihály Magyar történelem MAG/T Kossuth       1957
Ferenczy József, von Perbeszédtől a párbeszédig FER Pannonica       1999
Feuchtwanger, Lion Balgák bölcsessége FEU Gondolat Jean-Jacques Rousseau halála és megdicsőülése     1976
Feuchtwanger, Lion Rókák a szőlőben FEU Fórum történelmi regény     1965
Féval, Paul A Fekete Brigád FÉV Fortuna Regényes történelem   ifj. 1990
Fiedler, Arkady Új kaland: Guinea FIE szerző útleírás Utikalandok 71   1967
Fielding, Nenry Tom Jones (Első kötet) FIE Európa   A világirodalom remekei   1965
Filep istván Esztergom FIL/X mti-fotó       nincs
Fischer-Fabian, S. A német cézárok FIS/T Európa       1985
Fitz József A magyar könyv története FIT/X Magyar Helikon        1959
Fitz József A magyar könyv története FIT/X Magyar Helikon        1959
Fitzgerald, Penelope Emberi hangok FIT Magvető   Rakéta regénytár   1983
Flaubert, Gustave Bovaryné FLA Európa regény     1964
Flaubert, Gustave Érzelmek iskolája FLA Európa regény     1980
Flaubert, Gustave Salammbo FLA Révai regény     1907
Flores, José H. Prado A pusztán túl FLO/V Marana Tha       1998
Flores, José H. Prado Jézus tanítványainak iskolája FLO/V Marana Tha       1997
Fodor - Balás Marosvásárhelyi útikalauz FOD/X Impress       1996
Fodor István Verecke híres útján… FOD/T Gondolat magyar, őstörténet Magyar História   1980
Fodor's India India ÚTI/X Panoráma Útikönyvek     1976
Follett, Ken Egy férfi Szentpétervárról FOL Európa regény     1985
Fonseca, da Gonsaga Fatima üzenete ma is időszerű FAT/V Márton Áron       2002
Ford Madox Ford A jó katona FOR Európa       1966
Forgács - Szabó Görögország ÚTI/X Panoráma Útikönyvek     1979
Forrai Katalin Jár a baba, jár FOR Móra énekes mese könyv   ifj. 1979
Forster, E.M. Út Indiába FOR Európa       1967
Földes Anna Így élt Móra Ferenc MOR Móra   Így élt…   1977
Földes Jolán A halászó maccska uccája FÖL Új Idők Könyvek       1989
Földes Péter Anonymus titkos közlései FÖL/T Móra történelem, honfoglalás     1994
Földi Pál Panzermeyer FÖL Anno Kurt Meyer Waffen SS tábornok élete     nincs
Fraknói Vilmos Lásd: Rómer Flóris ROM/T          
Fraknói Vilmos XI. Ince pápa és Magy. FRA/T Szent István Társulat felszabadítása     1886
France, Anatole A pingvinek szigete FRA Magvető       1957
France, Anatole A próbaháború FRA Dick Manó       nincs
France, Anatole A szilfasoron FRA Dick Manó       nincs
France, Anatole A vörös liliom FRA Dick Manó       nincs
France, Anatole Az ametisztgyűrű FRA Dick Manó       nincs
France, Anatole Bergeret úr Párizsban FRA Dick Manó       nincs
France, Anatole Színésztörténet FRA Európa       1960
Francsics Károly Kis kamorámban gyertyát gyújték FRA Magvető       1973
Frank Leonhard Jézus tanítványai FRA Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár   1965
Freud, Sigmund Álomfejtés FRE/X Helikon Pszihológia     1985
Friessner, Hans Árulások, vesztett csaták FRI/T CO-Nexus történelem, világháború     1992
Frittmann Lászlóné Tarka lepke FRI Tankönyvkiadó Képes magyar nyelvkönyv   ifj. 1977
Fugel, Adolf Fatima: Üzenet és beteljesülés FAT/V Szent Maximilian Mária jelenések     1995
Fuks, Ladislav Utazás az ígéret földjére… FUK Európa   zsebkönyvek   1982
Fügedi Erik Könyörülj, bánom, könyörülj… FÜG/T Helikon Nagy Lajostól Zsigmondig Labirintus   1986
Független Fórum Kéziratos tiltott magyar irodalom FÜG   a Kárpát-Medencében, politika     1985
Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Balsors, akit régen tép? FKGP/X FKGP politika     1995
Fülep Ferenc(szerk.) A Magyar Nemzeti Múzeum FÜL/X Corvina       1977
Fülep Lajos (szerk.) A magyarországi művészet története MŰV/X Képzőművészeti Alap I: a19. századig…     1964
Fülöp Zsigmond, dr. A kisérletezés úttörői FÜL/X Gondolat Élet és tudomány kiskönyvtár     1958
Fürstner László, dr. Történelem és kultúra új megvilágításban FÜR/T szerző történelem, őstörténelem   1. Kötet 1995
Fürstner László, dr. Történelem és kultúra új megvilágításban FÜR/T szerző történelem, őstörténelem   2. Kötet 1995
Füry Lajos Az ördög lakomája FÜR Mikes Kelemen kiadó 1945 - 1970     1970
Füry Lajos Gyöngykaláris FÜR Hídfö baráti kör       1966
Füry Lajos Hotel Kensington FÜR Mikes Kelemen       1969
Füzér Julián (szerk.) Szentnek kiáltjuk FÜZ/V Katolikus Magyarok Vasárnapja Mindszenty     1987
Gaál László A magyar növénytermesztés múltja GAÁ/X Akadémiai mezőgazdaság…     1978
Gaarder, Jostein A kártya titka GAA Magyar Könyvklub       1996
Gábor Áron Szögletes szabadság GÁB XX. Század       1969
Gábry György Régi hangszerek GÁB/X Corvina       1969
Gál György Sámdor Új operakalauz 1. kötet GÁL Zeneműkiadó       1978
Gál György Sámdor Új operakalauz 2. kötet GÁL Zeneműkiadó       1978
Gál György Sándor Hazám, hazám, te mindenem GÁL Zeneműkiadó Erkel Ferenc regénye     1965
Gál György Sándor Hollandiai utazás GÁL Táncsics útleírás Utikalandok   1966
Gál György Sándor Honthy Hanna regénye GÁL Zeneműkiadó életrajz     1973
Gál György Sándor Liszt Ferenc életének regénye GÁL Zeneműkiadó életrajz     1968
Gál György Sándor Liszt ferenc életének regénye GÁL Móra életrajz     1975
Gál György Sándor Mesél a bécsi erdő GÁL Zeneműkiadó Strauss-család regénye     1978
Gál György Sándor Munkácsy Mihály élete GÁL Móra életrajz     1969
Gál György Sándor Operák könyve (II. kötet) OPE/X Zeneműkiadó       1962
Gál György Sándor Rembrandt élete GÁL Móra életrajz     1965
Gál György Sándor Titánok GÁL Zeneműkiadó Beethoven…     1976
Gál György Sándor Titánok GÁL Móra Beethoven életregénye     1969
Gál Mózes, Ifj. A nyár szigetén GÁL Móra     ifj. 1988
Gálffy Mózes Székely nyelvföldrajzi szótár GÁL/X Akadémiai       1987
Galgóczi Erzsébet A törvény szövedéke GAL Szépirodalmi       1988
Galgóczi Erzsébet Vidravas GAL Szépirodalmi regény     1984
Gallus Sándor lásd: Ferdinándy:Magyar…            
Galsworthy, John A Forsyte-saga (I.) GAL Európa       1960
Galsworthy, John A Forsyte-saga (II.) GAL Európa       1960
Galsworthy, John Modern komédia (I.) GAL Európa       1960
Galsworthy, John Modern komédia (II.) GAL Európa       1960
Garai István Miserere GAR/K   vers     1975
Garcia-Durán Alejandro Chinchachoma Krisztusa GAR/V Vigilia     (nagyon jó!) 2000
Garcia-Durán, Alejandro Chinchachoma Krisztusa GAR/V Vigilia       1999
Gárdonyi Géza A kapitány GÁR Dante regény     nincs
Gárdonyi Géza A láthatatlan ember GÁR Szépirodalmi regény     1980  
Gárdonyi Géza Az én falum GÁR Vörösmarty Kör       1958  
Gárdonyi Géza Cifra mese GÁR Móra Mesék és hasznos történetek   ifj. 1967
Gárdonyi Géza Egri csillagok GÁR Móra regény   ifj. 1959
Gárdonyi Géza Hosszúhajú veszedelem GÁR Szépirodalmi regény     1974
Gárdonyi Géza Ida regénye GÁR Szépirodalmi regény     1963
Garlake, Peter Afrikai királyságok GAR/T Helikon       1978
Gaskell, Mrs. A kisváros GAS Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár   1978
Gáspárné Dávid Margit Kópé meg Sunyi és egyébb mesék GÁS Eisler G mese   ifj. régi
Gatti, Carlo Verdi GAT Gondolat       1967
Gazdag Ferenc (kiadó)  NATO kézikönyv GAZ/X NATO stratégia, hadászat     1995
Géfin Gyula lásd: Kádár Zoltán            
Gelléri Andor A nagymosoda GELL Szépirodalmi       1958
Gellius, Aulus Attikai éjszakák GEL/K Európa Muraközy Gyula ford.     1968
Gemer György Ló voltam Brianszkban GER   Hadifogság 1945-1951     nincs
Géraldy, Paul Prelude GER Révai       1942
Géraldy, Paul Te meg én GER Révai       1943
Gérecz Attila Így bocskorosan GÉR/K Kráter versek, műfordítások     2001
Gerencsér Miklós Így élt Tánccsics Mihály GER MÓra   Így élt…   1975
Gerevich, Lepold, Zsembery Magyar katolikus almanach II. ALM Orsz. Kat. Szöv.       1927
Gergely Ágnes Ripportnapló északról GER Szépirodalmi       1988
Gergely Ágnes Stációk GER Szépirodalmi regény     1983
Gergely Jenő - Izsák Lajos A Mindszenty per GER/T reform       1989
Gergely Márta Iskolatársak GER Móra regény   ifj. 1963
Gergely Márta Szöszi GER Móra regény   ifj. 1958
Gerlóczy Gedeon Csontváry-emlékkönyv CSO/X Corvina művészet és elmélet     1976
Germanus Gyula Kelet varázsa GER Magvető   Tényel és Tanúk   1957
Gerol, Harry Inkák tündöklése és bukása GER/T Gondolat       1965
Gerő András Ferenc József, a magyarok királya GER/T Novotrade életrajz, magyar történelem     1988
Gerő Gábor lásd: Romváry: Modern…            
Gerő László A Budai Várnegyed GER/X Corvina       1979
Gerstaecker,Friedrich   GER Móra regény   ifj. 1964
Gervai Mária Csipketörténeti érdekességek GER/X szerző népművészet     1995
Gesszen, A.I. Így élt Puskin GES Móra   Így élt…   1976
Gesszen, A.I. Így élt Puskin PUS Móra   Így élt…   1976
Gheorghiu, Virgil A huszonötödik óra GHE Danubio regény     1956
Ginzburg, Natalia Valamennyi tegnapunk GIN Magvető   Világkönyvtár   1976
Gion Nándor Ez a nap a miénk GIO Osiris regény     1997
Girsik Gézáné, dr. Magyar múltunk I. GIR Girsik momdák, regék, elbeszélések     1952
Glaser, Hugo Az életrért harcoltak GLA Gondolat Orvosok híres önkisérletei     1963
Goda Gábor Magányos utazás GOD Szépirodalmi regény     1966
Goethe J.W. A műalkotások igazságáról… GOE Corvina művészet és elmélet     1980
Goethe J.W. Faust GOE Wodianer… Dóczi Lajos ford.     1900
Gombár Endre A rénszarvasverseny GOM Móra finn-ugor   ifj. 1980
Gombos Gyula Szabó Dezső GOM Auróra       1969
Goncourt, E. és J. Faustin Julia GON Révai 2 regény, második rész Klasszikus regénytár   1908
Goncourt, E. és J. Mauperin Renée GON Révai 2 regény, első rész Klasszikus regénytár   1908
Goncsárov Oblomov GON Révai regény 1. kötet Klasszikus regénytár   1906
Goncsárov Oblomov; Korunk hőse GON Révai regény 2. kötet Klasszikus regénytár   1906
Gonda - Niederhauser A Habsburgok GON/T Gondolat       1987
Gonsales-Balado Taizé - Roger testvér GON/V Ecclesia       1987
Gosztonyi Péter 1956 A magyar forradalom története GOS/T Ujváry Griff       1981
Gosztonyi Péter A kormányzó Horthy Miklós és az emigráció GOS/T Százszorszép       1992
Gosztonyi Péter Föltámadott a tenger…1956 GOS/T Herp 1956-os      
Gosztonyi Péter Magyarország a 2. Világháborúban GOS/T Herp I: és II. kötet     1984
Gosztonyi Péter Magyarország a 2. Világháborúban GOS/T Herp III. kötet     1984
Gots, Anton Igen Uram! GOT/V Prugg       1982
Gömöri Endre Szupergazdagok GÖM Kozmosz nagy vagyonok története     1974
Görög-latin Lakoma GÖR Európa próza A világirodalom remekei   1974
Gr. Kováts Istvánné Visszapillantó tükör KOV   2. Világháború, Horthy     1983
Graham, Billy A boldogság titka GRA/V Evangéliumi     (?) nincs
Granasztói Pál Itthon éltem GRA Szépirodalmi       1971
Graves, Robert Az Aranygyaojú GRA Európa görög mondavilág… Századok-emberek   1976
Graves, Robert Én, Claudius GRA Gondolat       1965
Graves, Robert Iszen hozzád, Anglia GRA Európa önéletrajz     1979
Green, Julien Leviathan GRE Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1976
Grimm  A kásásfazék GRI Móra mese   ifj. 1978
Grimm testvérek Terülj, terülj asztalkám GRI Karl Nitzsche     ifj. 1979
Grimmelshausen, Cristoffel von Simplicissimus GRI Magyar Helikon  1. Kötet     1964
Grimmelshausen, Cristoffel von Simplicissimus GRI Magyar Helikon  2. Kötet     1964
Grosser, Karlheinz A Babilóni GRO Gondolat tört. Regény, Nagy Sándor     1970
Grün, Anselm Életre vezetni GRÜ/V Bencés Kiadó Szent Benedek Regulája…     2004
Guardini, Romano A szeretetről GUA/V Vigilia Szeretet és világosság     1987
Gulácsy Irén Fekete vőlegények GUL Kentaur regény     1985
Gulácsy Irén Fekete vőlegények GUL Kentaur regény     1985
Gulácsy Irén Hamueső GUL Szépirodalmi regény   ifj. 1990
Gulácsy Irén Jezabel GUL Szépirodalmi Anjou Mária, regény     1987
Gulácsy Irén Nagy Lajos király GUL Kentaur Könyvek regény     1986
Gulay István Alföldi Antikrisztus GUL KISZ-KB kisregény (?)   1988
Gulyás László és mások A Magyar Állami Népi Együttes GUL/X Corvina tánc     1974
Guyart, Maria Tanúságtétel GUY/V Róma… önéletrajz, elmélkedések     1972
Gvadányi József Egy falusi nótárius… GVA Magyar Helikon        1957
Gy. Papp László lásd: Kahlich: Olimpiai…            
Gyárfás Endre Nyugtalan egriek GYÁ Gondolat       1971
Gyárfás Endre Spanyolföldön - Húsvétkor GYÁ Táncsics Útikalandok útleírás   1974
Gyergyai Albert A Nyugat árnyékában GYE/K Szépirodalmi tanulmányok     1968
Gyergyai Albert Kortársak GYE Szépirodalmi esszék     1965
Gyócsi László Lelkét őrzik a sasok GYÓ szerző történelmi regény     2004
Győrffí György A korona kilenc évszázada GYÖ/T Európa Katona Tamás válogatása Bibliotheca Historica   1978
Győrffí György István király és műve GYÖ/T Gondolat       1983
Győrffí György István király és törvényei GYÖ/T Helikon       nincs
Győrffí György István kitály emlékezete GYÖ/T Európa   Bibliotheca Historica   1978
Győrffy Anna, F. lásd: Amikor te kicsi voltál         ifj.  
Győrffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés GYÖ/X Államtudományi Intézet       1942
Győrffy István Magyar nép magyar föld GYÖ/X Turul településtan, néprajz     1942
Győrffy Rózsa Új magyar legendárium GYÖ/X szerző Szent magyarok történetei     1988
György Attila Keresztény tanítás rajzokban GYÖ/V Szent István Társulat     ifj. 1981
György Attila Vegyétek és egyétek GYÖ/V Ecclesia első áldozóknak   ifj. 1988
György lajos Világjáró anrkdoták GYÖ Custos Kiadó összeállítás…     1996
Győry Béla (szerk.) Vasárnapi Újság GYÖ/X Új Idő Kft. politikai  interjúk     1989
Győry Dezső Két végzetes korona GYŐ Szépirodalmi Hunyadi kora…     1973
Győry Dezső Tűzvirág GYŐ Magvető       1966
Gyulai Pál Munkái 3. Kötet GYU/K Franklin Társulat Irodalmi tanulmányok     nincs
Gyulai Pál Válogatott müvei  2. Kötet GYU/K Szépirodalmi Emlékbeszédek monográfiák     1956
Gyulai Pál Vörösmarty életrajza GYU+D580 Ráth Mór       1866
Gyurkó László 1956 előtanulmány és oknyomozás GYU/T Magvető       1987
Gyurkó László Faustus doktor boldogságos… GYU Magvető       1979
Gyürki László, dr. Batthyány Boldog László GYÜ/V Körmend Város       2005
Hábel Gabriella lásd: Gervai Mária: Csipke…            
Hadzisz Dimitrios A bizánci irodalom kistükre HAD/K Európa görög     1974
Haggard, Rider A gyöngyhajadon HAG Skiz regény óskeresztények…   1990
Hahner Péter A Bastille bevétele HAH/T Kossuth   Népszerű történelem   1985
Hajdú Gábor Alkimisták unokái HAJ Püski Kiadó       1988
Hajdú Péter Az uráli nyelvészet alapkérdései HAJ/X Tankönyvkiadó       1981
Hajnal László Gábor A júdásidő árvái… HAJ Vörösváry Publishing       1985
Hajnal László Gábor Embermalom HAJ/T München történelem, hadifogság     1985
Hajnal László Gábor Ha a mosolyok elapadnak HAJ Katolikus Magyarok Vasárnapja   1956   1984
Hajnal László Gábor Holnaptalanok HAJ Katolikus Magyarok Vasárnapja cikkek tanulmányok     1986
Hajnal László Gábor Kereszt a porban HAJ Katolikus Magyarok Vasárnapja       1989
Hajnal László Gábor Kereszt a porban HAJ Katolikus Magyarok Vasárnapja   1956   1989
Hajnal László Gábor Passió HAJ Nemzedékek versek, novellák     1988
Hajnal László Gábor Üzenet az élőktől HAJ Katolikus Magyarok Vasárnapja       1988
Hajnóczy Iván (szerk.) Katona Emlékkönyv HAJ/K Kecskemét       1930
Hajnóczy Rózsa, G. Bemgáli tűz HAJ Szépirodalmi útleírás, India     1981
Halasi Mária Az utolsó padban HAL Móra regény   ifj. 1963
Halász Péter Fogócska HAL Pilvax Publishing       nincs
Halász Péter Kádártánc HAL Griff kiadás       1983
Halász Péter Kölcsön kapott élet HAL Griff kiadás regény     nincs
Halász Péter Második Avenue HAL Patria Publishing       1967
Halász Péter Se kint, se bent… HAL Pilvax Publishing       nincs
Halász Zoltán A szenvedély arca HAL Corvina festészet magyarázattal…     1968
Halász Zoltán Így élt Pasteur PAS Móra   Így élt…   1976
Hall, Mary Dom Helder Camara HAL/V Ecclesia       1985
Hallama Erzsébet Hisziapiszi utazásai HAL Móra mese   ifj. 1983
Halmos Imre, dr. Tenisz HAL/X Sport       1983
Hamann, Brigitte (szerk.) Habsburg Lexikon HAM/T Új Géniusz       1988
Hamberger Judit lásd: Bíró: Autonómia…            
Hamburger, Gerd Ember, akinek múltja van HAM/V OMC Páli Szent Vince életrajza   ifj. 1985
Hammarksjöld, Dag lásd: Lagerlöf: Az én dicső… LAG Szent Gellért Útjelek     1991
Hamsun, Knut Az élet megy tovább HAN Dante       1934
Hamvas Béla Silentium HAM/X Vigilia       1987
Hamvas Béla Titkos jegyzőkönyv     lásd: Silentium      
Hamvas Béla Unicornis     lásd: Silentium      
Hanák Péter szerk. A Dunánál HAN/T Közgazdasági és jogi Történelmi figyelő     1982
Hanák Péter szerk. Egy ezredév HAN/T Gondolat Magyarország röv. Története     1986
Hands, John Ördögi akció HAN Hungaria Print Hiddegháború vége…     1991
Hankiss Elemér Diagnózisok  (2.) HAN/X Magvető       1986
Hankiss Elemér Diagnózusok 2. HAN/T Magvető   Gyorsuló idő   1986
Hankiss János Habfürdő HAN Dante lásd: Hajnali három     1988
Hankiss János Hajnali Három HAN Gondolat       1988
Hanzelka, J. lásd: Zikmund            
Hardel, Lilo Színház a kisvárosban HAR Móra regény   ifj. 1964
Häring, Bernhard Örömteli gyónás HÄR/V Újember bűnbocsánat, szentség     1996
Harmat Pál Freud, Ferenczi és a magyarországi pszchoanalízis HAR/X szerző mélylélektan ... története     1986
Harmat Pál Freud, Rerenczi és a magyarországi pszicoanalízis HAT/X Eur.Protest.Szab.       1986
Harsányi Zsolt Az Üstökös  HAR Singer és Wolfner II. kötet     1942
Harsányi Zsolt Az Üstökös  HAR Singer és Wolfner III. kötet     1942
Harsányi Zsolt Mathias Rex HAR Kentaur Könyvek       1985
Harsányi Zsolt Mathias Rex HAR Kentaur Hunyadi Mátyás élete     1985
Harsányi Zsolt Munkácsy Miháhy képei HAR/X Singer és Wolfner       nincs
Hasek, Jaroslav Svejk egy derék katona kalandjai HAS Európa       1953
Hatvany Bertalan Az út és az ige könyve HAT/K Látóhatár A Tao Te King Lao-Tze   1957
Hauff, Wilhelm Hauff legszebb meséi HAU Móra mese   ifj. 1962
Haufler, J. Visegrád albuma HAU/X Állami Könyvterjesztő reprint kiadás     1986
Havasy Gyula A magyar katolikusok szenvedései HAV/T szerző… dokumentumgyűjtemény 1944 - 1989     1990
Hawthorne, Nathaniel A hétormú ház HAW Európa       1975
Hédervári Péter, dr. A görög Pompei HÉD/X Gondolat Egy vulkán régészete Szantorin   1972
Hegedüs Géza A milétoszi hajós HEG Móra regény     1972
Hegyi Gábor lásd: Dercsényi Balázs     Marosi Ernő, Török József lásd uo.      
Hegyi Klára Egy világbirodalom végvidékén HEG/T Gondolat Török hódoltság Magyar História   1982
Hegyí Zoltán Pipál a Hargita HEG Harsona       1975
Heidl György Ami Istenben láthatatlan MIÉ/V Kairosz Kellermayer Miklós Miért hiszek   nincs
Heinrich László Károly József Irén nagyváradi fizikus HEI/X Kritérion életrajz     1985
Heisenberg, Werner A rész és az egész HEI/X Gondolat önéletrajz, fizika     1975
Heitler László Pásztor János HEI/X Corvina szobrászművész     1981
Héjjné Détári Angéla Régi magyar ékszerek HÉJ/X Corvina ötvösművészet     1965
Heller Farkas Elméleti közgazdaságtan HEL/X Egyetemi Nyomda I. kötet     1945
Heller Farkas Elméleti közgazdaságtan HEL/X Egyetemi Nyomda II. kötet     1947
Heltai Jenő A néma levente HEL/K Athenaeum vígjáték színjáték   1936
Heltai Jenő Az ezerkettedik éjszaka HEL/K Magyar Helikon    mesejáték   1958
Heltai Jenő Kiskirályok HEL Szépirodalmi VII. Emánuel és kora     1970
Heltai Jenő Lumpáciusz Vagabundusz HEL/K Szerző mesejáték, színjáték     1943
Heltai Jenő Színes kövek HEL Athenaeum       nincs
Heltai Jenő Versek (1892-1923) HEL/K Athenaeum       1927
Helységnévszótár Magyar Neve MAG/X Arany Lapok határokon túli helységnevek     1990
Hemingway, Ernest Vándorünnep HEM Európa       1968
Herbstrith, Waldtraud Edit Stein igazi arca HER/V Ecclesia életrajz     1988
Hercegh Magyarország külpolitikája MAG/T Kossuth (896 - 1919)     1987
Herczeg Ferenc Árva László király HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 11.   1933
Herczeg Ferenc Bizánc HER Singer és Wolfner színmű     1925
Herczeg Ferenc Bizánc HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 12..   1933
Herczeg Ferenc Bizánc HER/K Singer és Wolfner színmű     1936
Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 35.   1933
Herczeg Ferenc Első vihar HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 35.   1933
Herczeg ferenc Emlékezései HER Szépirodalmi       1983
Herczeg Ferenc Kéz kezet mos HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 35.   1933
Herczeg Ferenc Kilenc egyfelvonásos HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 13.   1933
Herczeg Ferenc Majomszínház HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 11.   1933
Herczeg Ferenc Mutamur és egyéb… HER Singer és Wolfner elbeszélések emlékkiadás 30.   1933
Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros HER Singer és Wolfner színmű lásd: Bizánc   1925
Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 12..   1933
Herczeg Ferenc Pogányok HER Singer és Wolfner regény     1925
Herczeg Ferenc Pro libertate HER Szépirodalmi II. Rákóczi Ferenc   ifj. 1984
Herczeg Ferenc Szelek szárnyán HER Singer és Wolfner regény emlékkiadás 9.   1933
Herczeg Ferenc Szendrey Júlia HER Singer és Wolfner színmű emlékkiadás 13.   1933
Hermant, Abel Egy ifjúkor története HER Dante regény     1931
Hernádi Gyula Hasfelmetsző Jack HER Magvető regény     1982
Herriot, James Egy állatorvos történetei HER Gondolat       1983
Hervey Allen Az utolsó csata HER Anonymus regény amerikai Polgárháború   nincs
Heyerdahl, Thor Tutajjal a Csendes óceánon HEY Gondolat Kon - Tiki expedició   ifj. 1962
Hieronymi Ottó A magyar gazdaság megújulása - nyugati szemmel HIE/X HVG közgazdaság     1990
Higgins, Jack A sziciliai hadművelet HIG LAP-ICS maffia, Lucky Luciano, világháború     1995
Hillaby, John Gyalogszerrel Európában HIL Gondolat útleírás Világjárók   1976
Hillary, Richard Az utolsó ellenség HIL Háttér       1990
Hirschler Imre, dr. Nemcsak nőkről - nemcsak nőknek HIR/X Kossuth női test, szexualitás     1984
Hódi Éva, dr. (szerk.) Sokáig éltünk némaságban HÓD/X VMDK Vajdasági Magyarok Dem. Szöv.     1991
Hodonyi A vég könyve HOD/V szerző   (?)   2003
Hodonyi-Ickler Magdaléna A valóság kinyilvánítása VI. HOD/V szerző (?)     2004
Hollai Hehs Ottó Skizofrén világunk HOL Kapu könyvek       1999
Hollai Hehs Ottó Szent Istvántól Polgár Juditig HOL szerző Magyar szellemi…     2004
Hollós Korvin Lajos A Vöröstorony kincse HOL Móra regény a kurucvilágból   ifj. 1970
Hóman Magyar Történet (1.) HOM/T Egyetemi Nyomda ősidő-XII. sz.     1941
Hóman Magyar Történet (2.) HOM/T Egyetemi Nyomda XIIII-XIV. század     1942
Hóman Magyar Történet (3.) HOM/T Egyetemi Nyomda XVI. század     1943
Hóman Magyar Történet (4.) HOM/T Egyetemi Nyomda Erdélyi magyar államrendszer     1943
Hóman Magyar Történet (5.) HOM/T Egyetemi Nyomda A Felvilágosodás XVIII. század   1943
Hóman Bálint Ősemberek, ősmagyarok HÓM/T Kairosz történelem,     2001
Homoród Bálint Kétség és remény közt HOM/X szerző Erdélyről - sokadszorra     1989
Horger Antal Magyar szavak története HOR/X Kókai Lajos nyelvtudomány…     1924
Horleer Miklós A Bakócz-kápolna HOR/X Helikon, Corvina művészettőrténet     1987
Horváth / Kassai Virágoskert HOR Magyar Iskolabizottság tankönyv, irodalom   ifj. 1969
Horváth / Kassai Virágoskert VIR Magyar Iskolabizottság Olvasmányok, Magyar irodalom   ifj. 1969
Horváth Ferenc (szerk.) Hazánk HOR/K Magy.Iskolabizottság magy. Irodalom   tankönyv!! 1971
Horváth Henrik, dr. Buda a középkorban HOR/X Athenaeum régészet     1932
Horváth István Az Újkor és leg..egyetemes története HOR/T Burg Kastl       1967
Horváth Miklós, dr. A történeti templomépítészet Budapesten HOT/X szerző       1946
Horváth Pál, sárvári Akvárium A.B.C. HOR/X szerző halak, aquárium     nincs
Horváth Tamás, J.(szerk.) Magyarország virága MAG/V Szent István Társulat Árpádházi Szent Erzsébet     2001
Horváth Tibor Antal lásd: Kádár Zoltán            
Hory András A múlt kisért a Steier hegyekben HOR/T   Diplomata, emlékei…     1964
Hosszú Toll A sós sziklák völgye HOS Móra egy indián törzs viszontagságai   ifj. 1971
Howarth, David Az Armada pusztulása HOW/T Kossuth spanyol dokumentumok alapján     1984
Hőgye Mihály Utolsó csatlós? HŐG/T Püski Magyarorsz., második világháború,     1985
Hronsky, Marián Szlovákia elfoglalása a csehszlovák … HRO/X Honvéd Hagyományőrző…       1993
Hudy Zoltán Párt Rend Őrség HUD Interart politika     1990
Hughes, Richard Szélvihar Jamaikában HUG Európa regény     1968
Hugo, Victor A párizsi Notre-Dame HUG Szépirodalmi regény, 2. Kötet Kincses könyvek   1961
Hugo, Victor A párizsi Notre-Dame HUG Európa regény     1963
Hugo, Victor Válogatott drámái HUG/K Európa színmű     1962
Hunía Dániel Az isteni Főpap nyomábában II: HUN/V Prugg papi lelkiségi füzetek     1968
Hunía Dániel Az isteni Főpap nyomábában III: HUN/V Prugg papi életszentség…     1971
Hunyady Sándor Aranyifjú HUN Helikon elbeszélések     1983
Huxley, Aldous A vak Sámson HUX Európa regény     1969
Huxley, Aldous Szép új világ HUX Kozmosz tudományos fantasztikus regény     1982
Huxley, Julian Élet és halál HUX/X Révai egy biológus esszéi     nincs
Hühnermann, Wilhelm A száműzöttek apostola HÜN/V OMC Damian de Veuster élete     1986
Hühnermann, Wilhelm A világ plébánosa HÜN/V Ecclesia XXIII. János pápa élete     1987
Hühnermann, Wilhelm Lángoló tűz HÜN/V Szent István Társulat X. Pius pápa élete     1986
Ignácz Rózsa Orsika IGN Móra regény   ifj. 1965
Ignotus Vallomások  IGN/K Singer és Wolfner       1895
Ignotus Versek  IGN/K Singer és Wolfner       1895
II. János Pál Fatima: Az évszázad üzenete FAT/V Fatima…       1999
II. János Pál Magyarországi beszédei.. LUK/V Magy. Püspöki Kar Lukács László szerk.     1991
II. János Pál Redemptoris Mater JAN/V Szent István Társulat A boldogságos Szűz Mária…     1987
Illés Endre Gellérthegyi éjszakák ILL/K Szépirodalmi tanulmány     1965
Illés Endre Írók, szinészek, dilettánsok ILL/K Magvető       1968
Illés Endre Mestereim barátaim szerelmeim ILL Magvető 1. Kötet     1983
Illés Endre Mestereim barátaim szerelmeim ILL Magvető 2. Kötet     1983
Illés Endre/Vas István Trisztán ILL/K Magvető színmű     1957
Illés Sándor Kaland a szigeten ILL regény   ifj. 1979
Ilosvay Ferenc …ha Dunáról fúj a szél ILO Nemzetőr       1964
Illyés Elemér Erdély változása ILL Aurora Mítosz és valóság     1975
Illyés Gyula Dőlt vitorla ILL/K Szépirodalmi versek     1965
Illyés Gyula Fekete - fehér ILL/K Szépirodalmi versek     1968
Illyés Gyula Hét meg hét magyar népmese ILL Móra     ifj 1975
Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese ILL Móra     ifj. 1966
Illyés Gyula Kháron Ladikján ILL Szépirodalmi       1982
Illyés Gyula Kháron Ladikján ILLY Szépirodalmi Esszéregény     1982
Illyés Gyula Másokért egyedül ILL Szépirodalmi két dráma     1963
Illyés Gyula Szellem és erőszak ILL Magvető       1978
Illyés Gyula Szellem és erőszak ILLY Magvető   Gyorsuló idő   1978
Illyés Gyula Szíves Kalauz ILL Szépirodalmi Útijegyzetek külföld     1966
Íllyés Gyula Útirajzok esszék, tanulmányok ILL/K Szépirodalmi       1982
Imreh István Székelyek a múló időben IMR Magvető   Nemzet és emlékezet   1987
Ince Sándor Magyar album INC/X American Hungarian Irodalmi válogatás Madách…   1956
Incze Sándor Színházi életeim INC Múzsák újságíró, korrajz, 1930-as évek, irodalom     1987
Ipolyi Arnold Lásd: Rómer Flóris ROM/T          
Iragui, Marcellino A mi örömhírünk IRA/V OMC lelkigyakorlatos vázlatok     1983
Ircsik Vilmos Jaj, akinek nincs otthona IRC Collage prózai írások "megrázó dokumentum"   1997
Ismeretlen kína...i Szép asszonyok egy gazdag házban KIN Európa regény első kötet   1978
Ismeretlen kína...i Szép asszonyok egy gazdag házban KIN Európa regény második kötet   1978
Ispay Ferenc Magyar föld- és néprajz ISP/X Kossuth,Cleveland Földrajz, tankönyv     1958
Iván László dr. Bibliai történetek… IVA/V Kastl Hittankönyv     1976
Jackson, Robert Lángoló hídfő JAC/T Kossuth Dunkerque, 1940 Népszerű történelem   1980
Jacobsen, J.P. Grubbe Mária JAC Révai lásd: Lyhne Niels Klasszikus regénytár   1911
Jacobsen, J.P. Lyhne Niels JAC Révai   Klasszikus regénytár   1911
Jakab István László Erdély magyar népi építészete JAK/X Skála Reklám       1988
Jáki Sándor Teodóz, P. Csángókról, igaz tudósítások JÁK/X Való Világ Alapítvány   néprajz, történelem, vallás   2002
Jálics Ferenc Tanuljunk imáfdkozni JAL/V Prugg       1977
Jálics Ferenc Testvéreink hite JAL/V Prugg apostoli magatartás…     1979
Jálics Ferenc   JÁL/V Manréza-Korda       1996
James, Henry Egy hölgy arcképe JAM Európa       1976
James, Ian St. A halál szigete JAM Európa       1986
Jan, V.G. A tatárjárás JAN Európa regény     1984
Janikovszky Éva A nagy zuhé JAN Móra     ifj. 1976
Janikovszky Éva Aranyeső JAN Móra regény   ifj. 1972
Janikovszky Éva Örülj, hogy fiú JAN Minerva       1983
Janikovszky Éva Örülj, hogy lány JAN Minerva       1983
Janikovszky Éva Szalmaláng JAN Móra regény   ifj. 1960
Janikovszky Éva Szalmaláng JAN Móra regény   ifj. 1970
Jankó Olga Az elmaradt tánc JAN Móra regény   ifj. 1985
Járai Judit A beszélő Isten MIÉ/V Kairosz Molnár Tamás Miért hiszek   nincs
Jasinszky István A világ nevezetes hídjai JAS/X Móra   Kolibri Könyvek   1987
Jaszovszky József Mindszenty a főpásztor… JAS/V szerző Észak-Kaliforniában     1980
Jaszovszky József, dr. A kálvinizmus Magyarországon a XVI. Században JAS/T szerző…       1986
Jaszovszky László Trianonnal kezdődött JAS/T Magyar Ház       1999
Jaszunari, Kavabata Kiotói szerelmesek JASZ Kozmosz regény     1975
Jávor Ottó Emma nagysád, énekeljen JAV Magvető       1979
Jeans, James A csillagos ég titkai JEA/X Dante csillagászat     1937
Jékely Zoltán Kirepül a madárka JÉK Szépirodalmi 4 regény     1989
Jerome K. Jerome Három ember egy csónakban JER Háttér Lap- és       1991
Johnson, Spencer dr. lásd: Blanchars: Az egyperces            
Jókai Anna Ima Magyarországért JÓK/K Szerző       2003
Jókai Mór A gazdag szegények JÓK Móra regény     1977
Jókai Mór A három királyok csillaga JÓK Szépirodalmi kisregények, elbeszélések     1973
Jókai Mór A kőszívű ember fiai JÓK Móra       1967
Jókai Mór A lőcsei fehér asszony JÓK Szépirodalmi   válogatott művei   1955
Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa JÓK Ifjúsági novellák, elbeszélések   ifj. nincs
Jókai Mór Az arany ember JÓK Móra regény     1987
Jókai Mór Az Aranyember JÓK Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1957
Jókai Mór Az Aranyember (II.) JÓK Szépirodalmi regény   ifj. 1959
Jókai Mór Az Aranyenber (I.) JÓK Szépirodalmi regény   ifj. 1959
Jókai Mór Egy az Isten JÓK Szépirodalmi regény     1979
Jókai Mór Egy hithedt kalandor a XVII. Századból JÓK Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár   1984
Jókai Mór Egy magyar nábob JÓK Franklin Társulat       nincs
Jókai Mór Erdély aranykora JÓK Szépirodalmi   Olcsó Könyvtár   1972
Jókai Mór És mégis mozog a Föld JÓK Állami Irodalmi…Bukarest       1956
Jókai Mór És mégis mozog a Föld (I.) JÓK Szépirodalmi regény   ifj. 1969
Jókai Mór És mégis mozog a Föld (II.) JÓK Szépirodalmi regény   ifj. 1969
Jókai Mór Fekete gyémántok JÓK Szépirodalmi regény     1974
Jókai Mór Jövő század regénye JÓK Franklin Társulat regény első rész   1928
Jókai Mór Jövő század regénye JÓK Franklin Társulat regény második rész   1928
Jókai Mór Jövő század regénye JÓK Franklin Társulat regény harmadik rész   1928
Jókai Mór Kelet királynője JÓK Ifjúsági elbeszélések Tanulók könyvtára   1957
Jókai Mór Két menyegző JÓK Állami Irodalmi… novellák     1960
Jókai Mór Megtörtént regék JÓK Franklin Társulat elbeszélések     1930
Jókai Mór Rab Ráby JÓK Szépirodalmi regény     1981
Jókai Mór Szegény gazdagok JÓK Állami Irodalmi…Bukarest       1958
Jókai Mór   JÓK ION Creanga elbeszélések   ifj. 1979
Jolsvay Alajos,dr. A magyar állatvilág szótára JOL/X Natura szótár     1977
Joly, E. Le Jézusért tesszük JOL/V Prugg Teréz Anya és a Szeretet Misszionáriusai     1983
Jongen A Szirakuzai Madonna JON/V fordító kiadása Mária Jelenések   dr. Kovács Jenő 1954
Joó Sándor Elengedett adósság JOÓ/V Cseri Kálmán … igehirdetései     1988
Joó Tibor A magyar nemzeteszme JOO/X Franklin Társulat       nincs
Jósika Miklós A csehek Magyarországban JOS Az Est lapkiadó Mátyás király 2. Kötet   nincs
Jósika Miklós Abafi JOS Dacia       1981
Jósika Miklós Abafi JÓS Ifjúsági regény   ifj. 1958
József Attila Altató JÓZ Móra verses mese   ifj 1980
József Főherceg Imák 1945 - 1949 JOZ/V H.R.K.       1949
József Főherceg Imák 1945 - 1949 JÓZ/V Katolikus Magyarok Vasárnapja       1949
Juhász  Magyarország külpolitikája MAG/T Kossuth (1919 - 1945)     1988
Juhász Gyula A tékozló fiú JUH Ferenczy novellák, emlékek, szatírák Válogatott mesterek   1995
Juhász Gyula Örökség JUH Szépirodalmi 1. kötet     1958
Juhász Gyula Örökség JUH Szépirodalmi 2. Kötet     1958
Juhász László Bécs magyar emlékei JUH/X szerző…       1977
Julius P.S. Küldöttek JUL/V Marana Tha       1995
Jungmann, J.A. A szentmise JUN/V Prugg       1977
Just Béla Hajnali kettő JUS Révai       1937
Juszt László A halál egészen más…? JUS/X Medicina marxista     1981
Kabdebó Lóránt Útkeresés és különbéke KAB Szépirodalmi Szabó Lőrinc 1929-1944     1974
Kádár Gyula A Ludovikától Sopronkőhidáig KÁD Magvető 2. Kötet Tények és tanúk   1978
Kádár Lajos Tyúkász Péter KÁD Magyar Élet regény     1944
Kádár Zoltán Szombathely KÁD/X Képzőművészeti Alap       1961
Kaestner, Erich Emil és a három iker KAE Móra     ifj. 1979
Kafka, Franz Az átváltozás KAF Európa   Zsebkönyvek   1970
Kafka, Franz Elbeszélések KAF Kriterion       1978
Kahler Frigyes Kinek a forradalma? KAH Püski-Kortárs 1956-os forradalom     1997
Kahlich Endre Olimpiai játékok KAH/X Sport 1896 - 1976     1977
Kaiser Anna Budapest római öröksége KAI/T Corvina régészet, építészet