Szerző Cím Kód Kiadó Téma Sorozat, megjegyzés Műfaj Év
1 1956.forradalom… Harminc év 1956-1986 TÖR/T EPMSz Szabadságharc, forradalom

1986
2 1956.forradalom… In memoriam Mosonmagyaróvár TÖR/T MDF szervezete 1956. Október 26.

nincs
3 Ábel András Los Alamostól Nagaszakiig ÁBE/T Püski Az atombomba története

1995
4 Adamson, Joy Elza és kölykei ADA Gondolat


1966
5 Ady Endre A menekülő élet ADY/K Athenaeum vers

nincs
6 Ady Endre Az utolsó hajók ADY/K Athenaeum vers

nincs
7 Ady Endre Levelek Párizsból ADY/K Amicus


1924
8 Ady Endre Összes versei ADY/K Szépirodalmi


1953
9 Ady Endre Összes versei ADY/K Szépirodalmi


1961
10 Ady Endre Összes Versei ADY/K Szépirodalmi


1971
11 Ady Endre Szeretném, ha szeretnének ADY/K Athenaeum vers

nincs
12 Ady Endre Válogatott versei ADY/K Kozmosz


1968
13 Agárdi Tamás, dr Grafológiáról mindenkinek AGÁ/X szerző


nincs
14 Ágh István Napló és tulipán ÁGH Magvető versek

1987
15 Ágoston Ede Géniusz ÁGO/K
Petőfi, életrajz, vers

1976
16 Alarcon A földgolyó, A Norma fináléja ALA Révai két regény

1906
17 Albert Gábor Emelt fővel ALB Szépirodalmi Magyarország felfedezése

1983
18 Aldrich, B. S. És lámpást adott kezembe az Úr ALD Szent István Társulat


1987
19 almanach Győregyházmegyei Almanach ALM
Schematizmus

1968
20 almanach Magyar katolikus almanach II. ALM Orsz. Kat. Szöv. szerk.:Gerevich, Leopold,Zsemberi

1927
21 almanach Vajdasági Pax Romana almanach ALM Logos


2001
22 Almásy Pál Sopronkőhidai napló ALM Magvető
Tények és tanúk
1984
23 Alszeghy Zoltán A kezdetek teológiája ALS/V

Teológiai kis könyvtár (-) 1979
24 Alszeghy Zoltán Az ember jövője ALS/V

Teológiai kis könyvtár (-) 1981
25 Ambrózy Ágoston Carmencita AMB Zeneműkiadó Bizet regénye, életrajz

1961
26 Ambrus Zoltán Midas király AMB Kriterion


1974
27 Amenda, Alfred Eroica AME Zeneműkiadó Beethoven életének regénye

1977
28 Ancilotti - Tiraboschi Bevezetés a lélekben való életbe ANC/V Marana Tha


1998
29 Andersen Legszebb meséi AND Móra mese
ifj. 1967
30 András Imre SJ Fél évszázad Bécsben AND/V Státus Magyar Egyházszociológiai Intézet

2008
31 Andrassew / Pál Prolitológia AND Holnap


1990
32 Anghi Csaba dr. Macskák, cicák ANG/Sz Mezőgazdasági állattan

1969
33 Antalffy Gyula Reformkori magyar városrajzok ANT Panoráma


1982
34 Antologia Jel + Ige BAL/V Accordia lelkészírók antológiája

1999
35 antologia Nobeldíjas írók antológiája ANT/K Káldor


1935
36 antologia Nyugati magyar költők antológiája ANT/K Europ. Protestáns… vers

1980
37 antológia Füveskert 1954-1995 TOL/K Nemzetőr versek

1957
38 antológia Újhold-Évkönyv ANT Magvető


1986
39 antológia Külvárosi jeladás ANT Bp.XX.Ker.Tanács Kárpáti Kamil (szerk)

1973
40 antológia Lakitelek 1987 ANT Püski Szerk,:Agócs-Medvigy

1991
41 antologia Tollas Tibor (szerk) Gloria victis ANT/K Nemzetőr


1986
42 antologia Tollas Tibor (szerk.) Gloria victis 1956 ANT/K Nemzetőr Antológia

1976
43 antológia Tollas Tibor(szerk.) Füveskert 1954-1995 ANT Nemzetőr


1995
44 Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae APO Magyar Lexikon Erdélynek változása, 1736

1972
45 Áprily Lajos Megnőtt a csend ÁPR/K Szépirodalmi vers

1972
46 Aracsi Vajda János Az aracsi pusztatemplom ezeréves története ARA/X szerzó


2007
47 Aracsi Vajda János Pusztatemplom ARA/X Aracsi Hagyományőrző régészet

2005
48 Arany János A fülemile ARA/K Képzőművészeti Alap mese, vers
ifj. 1957
49 Arany János Arany - kéziratok ARA/K Arany J.Múzeum


1986
50 Arany János Arany János balladái ARA/K Magyar Helikon
vers
1957
51 Arany János Buda halála ARA/K Móra Magy.Irod.Gyö vers
1958
52 Arany János Hunyadi balladák ARA/K Magyar Helikon Shakespeare-fordítás vers
1979
53 Arany János Költő legyen mi népe ARA/K Dácia Lírai versek és balladák

1972
54 Arany János Művei (I.) ARA/K Franklin Társulat Kisebb költemények vers
1900
55 Arany János Művei (II.) ARA/K Franklin Társulat Toldi trilógia vers
1900
56 Arany János Művei (III.) ARA/K Franklin Társulat Elbeszélő költemények vers
1900
57 Arany János Művei (IV.) ARA/K Franklin Társulat Hátrahagyott versek vers
1900
58 Arany János Művei (V.) ARA/K Franklin Társulat Shakespeare-fordítás vers
1900
59 Arany János Művei (VI.) ARA/K Franklin Társulat Prózai dolgozatok

1900
60 Arany János Összes költeményei (I.) ARA/K Szépirodalmi Versek 1847 - 1851 vers
1958
61 Arany János Összes költeményei (III.) ARA/K Szépirodalmi Elveszett alkotmány 1845 vers
1958
62 Arany János Összes művei (V.) ARA/K Franklin Társulat Elbeszélő költeményei I. vers
1900
63 Arany László A magyar emigráció mozgalmai ARA Magvető
Gondolkodó magyarok
1983
64 Arany László Magyar népmesék ARA Móra mese
ifj. 1979
65 Arguedas Jose Maria Mély folyók ARG Magvető Peru, indiánok

1973
66 Arnaud,Geoerges A félelem bére ARN Kossuth


1979
67 Arnim, Bettina von lásd: Lagerlöf: Az én dicső…
Szent Gellért A szellem kútjában

1991
68 Arszenyev, V.K. Derszu Uzala ARSz Gondolat expedició… Világjárók
1976
69 Artner Tivadar Évezredek művészete ART/X Gondolat festészet, szobrászat, építészet

1968
70 Assisi Szent Ferenc Fioretti ASS/V Szent István Társulat


1980
71 Assisi Szent Ferenc Virágoskertje - Fioretti ASS/V Franklin Társulat


1913
72 Assisi Szent Ferenc Virágoskertje - Fioretti ASS/V Ferences Források


1999
73 Aszódi Éva (szerk.) Minden napra egy mese ASZ Móra mese
ifj. 1982
74 Attenborough, David Az élő bolygó ATT/X Novotrade A Föld mai arculata természetrajz
1989
75 Auffray Bennem él Krisztus AUF/V Pax Christi


1957
76 Bábel Balázs Isten Országútján BÁB/V Szent István Társulat Pásztorok Riportsorozat
2005
77 Babik József Ünnepi egyházi beszédek BAB/V Eger, érseki lyceumi prédikáció

1890
78 Babits Mihály Jónás könyve BAB/K Nyugat vers

nincs
79 Babits Mihály Recitatív BAB/K Táltos vers

1920
80 Babits Mihály Sziget és tenger BAB/K Athenaeum vers

nincs
81 Babits Mihály Új antológia BAB/K Nyugat Fiatal költők 100 verse

1932
82 Babits Mihály Versek BAB/K Athenaeum (1902 - 1927)

nincs
83 Babos István A betegek kenete BAB/V A Szív az élni akarás szentsége

1975
84 Babóthy és társai Félbenmaradt Reformkor BAB/T Katolikus Szemle keresztény, humanista

1990
85 Bajtai Zsigmond Ilyeneké az Isten országa BAJ/V Véménd Hittankönyv

1991
86 Bakay Kornél A magyar államalapítás BAK/T Gondolat történelem Magyar História
1978
87 Balás Béla Érintések BAL/V Szent István Társulat Gondolatok, kegyelmek, Imák

2006
88 Balás Béla Kalandra hív Krisztus BAL/V Szent István Társulat Pásztorok Riportsorozat
2007
89 Balás Gábor A székelyek nyomában BAL/T Panoráma


1984
90 Balás Gábor szerk. A székely művelődés évszázadai BAL/T Panoráma utazás, történelem

1988
91 Balassa Béla A Kossuth-idők hazafias orvosai BAL/X Karpathia


1954
92 Balassa Iván Magyar néprajz BAL/X Corvina


1979
93 Balassi Bálint Összes művei (I.) BAL/K Akadémiai


1951
94 Balássy László Apor Vilmos a vértanú püspök BAL/T Ecclesia


1989
95 Bálint Ágnes Labdarózsa BAL Móra mese
ifj. 1976
96 Bálint Tibor Kenyér és gyertyaláng BAL Dácia tanulmányok

1975
97 Balla Antal A legújabb kor gazdaságtörténete BAL/X Kir. Magy. Egyetemi közgazdaság

1938
98 Balogh Béni Szépen szálló sólyommadár BAL Móra

ifj. 1981
99 Balthasar, Hans Urs von lásd: Guardini:
1987
100 Balzac, Honoré de A harmincéves asszony BAL Légrády testvérek


1928
101 Balzac, Honoré de Cesar Birotteau nagysága és bukása BAL Új magyar…


1956
102 Balzac, Honoré de Goriot apó BAL Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár
1955
103 Balzac, Honoré de Két fiatal asszony levelesládája BAL Genius


1923
104 Balzac, Honoré de Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága BAL Európa regény

1974
105 Balzac, Honoré de Modeste Mignon BAL Szépirodalmi
Olcsó Könyvtár
1978
106 Bamberg, Corona Az emberség ára BAM/V Prugg korai kereszténység

1974
107 Bán Zsuzsa Hazug szerelmek BÁN Szépirodalmi


1979
108 Bánffy Miklós Darabokra szaggattatol BÁN Erdélyi szépmíves céh


1926
109 Bánffy Miklós És hijjával találtattál…(II:) BÁN Erdélyi szépmíves céh


1926
110 Bangha Béla Jellemrajzok BAN/V
Katolikus egyház életéből
életrajz 1908/1923
111 Bangha Béla Örök élet igéi I. kötet BAN/V Magyar Kultúra Az Isten arca

1941
112 Bangha Béla Örök élet igéi IV. kötet BAN/V Magyar Kultúra Béke veletek

1939
113 Bangha Béla Világhódító Kereszténység BAN/V Pázmány P. Irod.Társaság


1939
114 Bankl, dr., Hans A Habsburg-Ház betegei BAN Sziget


1999
115 Bánkúti Imre dr (összeállítás). Buda visszavívása 1686 BÁN/T Bp. Történeti Múzeum


1986
116 Bános Tibor Aki szelet vet… BÁN Magvető Fedák Sári életéből…

1986
117 Barabás Tibor Máglyák Firenzében BAR Magvető Savonarola, életrajz

1956
118 Barabás Tibor Michelangelo élete BAR/X Szépirodalmi regény

1979
119 Barankovics István A katolikus hit és Egyház helyzete Magyyarországon BAR/V
valláspolitika

1963
120 Baranyai (szerk.) A déli harangszó… BAR/V Hepp/München Nándorfehérvár, 500 éves

1956
121 Barát Endre Az alvó Vénusz BAR Corvina Regény Lotz Károly életéről életrajz
1974
122 Barát Endre Boszorkánytánc BAR Zenemükiadó Paganini életrajza

1965
123 Baráth Tibor A külföldi magyarság ideológiája BAR/T szerző…


1975
124 Barbarics, Slavko A szeretet iskolája BAR/V Marana Tha Medjugorje Mária jelenések
1994
125 Barbarics, Slavko Add nekem megsebzett szívedet BAR/V Marana Tha gyónás

2000
126 Barbusse Örök láncok (I. II.) BAR Dante A modern regény klasszikusai

nincs
127 Bárci Géza A magyar nyelv életrajza BÁR Gondolat Nyelvtan

1975
128 Bárczy János Zuhanóugrás BAR Magvető
Tények és tanúk
1981
129 Bardon Alfréd Spanyolországi építészet BAR/X Műszaki művészettörténet

1973
130 Baricz Lajos Békesség nektek BER/V Pallas-Akadémia versek

2008
131 Baricz Lajos Merengések BAR/V szerző versek

2010
132 Barlay Ö. Szabolcs Prohászka Ottokár BAR/V Prohászka A Székesfehérváriak szent püspöke

2001
133 Baróti Dezsó Sík Sándor BAR Szépirodalmi


1988
134 Baróti Szabó Dávid Közelebb Baróti…
1995
135 Barreau, Jean-Claude Az örömhír BAR/V1972
136 Barsi Balázs Krisztus békéje BAR/V Ferences…


1996
137 Barsi József Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 BAR/T Európa Börtönnapló Bibliotheca Historica
1988
138 Bársony István Délibáb BÁR Singer és Wolfner
Magyar Írómesterek
1926
139 Barta Gábor Az Erdélyi Fejedelemség születése BAR/T Gondolat
Magyar História
1984
140 Bartha János, ifj. A kétfejű sas árnyékában BAR/T Gondolat abszolutizmus, felvilágosodás Magyar História
1984
141 Bartha János, ifj. Mária Terézia BAR/T Gondolat
Magyar História
1988
142 Bartók Béla levelei BAR/X Művelt Nép zene

1951
143 Bartucz Lajos A Magyar ember MAG/X Kir. Magy. Egyetemi antropológia

1935után
144 Baternay Ágota lásd: Minden hiábavalóság?


145 Battúta, Ibn Zarándokútja és vándorlásai IBN/X Gondolat útleírás, történelem

1964
146 Baum, Frank, L. Óz, a nagy varázsló BAU Móra mese
ifj. 1976
147 Baumann, P. - Patzelt, E. Emberek az esőerdőben BAU Gondolat Auka-expedició Világjárók
1980
148 Beauvoir, Simone de A kor hatalma BEA Magvető


1965
149 Beauvoir, Simone de A második nem BEA Gondolat


1969
150 Beczássy Judit Marika BEC Ifjúsági regény
ifj. 1959
151 Beczássy Judit Piri BEC Fórum regény
ifj. 1961
152 Bedard, Bob Merre tovább Uram? BED/V Marana Tha karizmatikus…

1996
153 Beecher-Stowe, H Tamás bátya kunyhója BEE Móra regény
ifj. 1951
154 Beer Miklós Mindenhol pap vagyok BEE/V Szent István Társulat Pásztorok Riportsorozat
2009
155 Beke György Védekező anyanyelv BEK Anyanyelvi Konferencia tanulmány, portré

1997
156 Békeffi István Angyal szállt el a Brooklyn felett… BEK Greif regény

1958
157 Békés Enikő A Bíboros BÉK/V Kairosz Jean-Marie Lustiger életrajz
2005
158 Békés Gellért (szerk.) Keresztények és a szabadság BÉK/V Katolikus Szemle bőlcselet, lelkiség

1992
159 Békés Gellért (szerk.) Magyar ökomemikus találkozó BÉK/V Katolikus Szemle


1971
160 Békés Rezső Pax Americana BÉK/T Zrínyi katonai amerikai globális stratégia

1984
161 Béky Bognár Attila A vlág csodái BÉK Móra

ifj. 1988
162 Bél Mátyás Buda visszavívásáról BÉL/T Zrínyi katonai 18. századi, történelem

1986
163 Béládi, Pomogáts, Rónay A nyugati magyar irodalom 1945 után BÉL/X Gondolat


1986
164 Bellér Béla Magyarok Nápolyban BEL Móra történelem
ifj. 1986
165 Bellonci, Maria Lucrezia Borgia élete és kora BEL Európa történelmi regény, életrajz

1971
166 Benamy Sándor Állampolgár voltam Közép-Európában BEN Magvető
Tények és tanúk
1983
167 Bencés lelk. füzetek Hitünk élete a szeretet Bencés/V Bencés Kiadó Clairv. Szt. Bernát lelki naplója

1997
168 Bencés Zsolozsma A szent három nap és Húsvétvasárnap BEN/V Bencés Pannonhalmi zsolozsma

1999
169 Benda Kálmán Erdély végzetes asszonya BEN/T Helikon Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Kriszterna

1986
170 Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai kezdetektől 1526-ig
I. kötet 1983
171 Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1526 - 1848
II. kötet 1983
172 Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1848 - 1944
III. kötet 1982
173 Benda Kálmán (szerk.) Magyarország történeti kronológiája BEN/T Akadémiai 1944 - 1970
IV. kötet 1983
174 Benedek Elek A vitéz szabólegény BEN Móra mese
ifj. 1987
175 Benedek Elek Az arany almafa BEN Móra mese, külföldi
ifj. 1960
176 Benedek Elek Édes anyaföldem BEN Szépirodalmi regény

1959
177 Benedek Elek Rókáné mézes - mákos kalácsa BEN Móra mese
ifj. 1970
178 Benedek Elek Többsincs királyfi BEN Móra mese
ifj. 1979
179 Benedek Elek Vége jó minden jó BEN Móra mese
ifj. 1969
180 Benedek István Csavargás az Alpokban BEN Magyar Könyvklub


1996
181 Benedek István Ember és gyerek BEN Magvető három kisregény

1979
182 Benedek István Hetvenhét BEN Szenci Molnár


1991
183 Benedek István Ideges emberek BEN Gondolat


1966
184 Benedek István Párizsi szalonok BEN Magvető


1973
185 Benedek István Semmelweis és kora BEN Gondolat életrajz

1967
186 Benedek Marcell Hajnaltól alkonyatig BEN Gondolat


1966
187 Benedek Marcell Kép és látomás BOG/K Széchenyi Kör Vörösmarty műveihez

1962
188 Benedek Marcell Naplómat olvasom BEN Szépirodalmi Emlékezések, (1893-1963)

1985
189 Benes,J. Az ősidők állatai BEN/X Gondolat őslénytan,

1989
190 Benesch, Kurt A sivatag szentje BEN/V Ecclesia Charles de Foucauld élete életrajz
1991
191 Benkő Antal Bevezetés a vallás/ lélektanba BEN/V Teol. Kis könyvtár


1979
192 Benkő Antal Terstvéreink szolgálatában BEN/V Prugg lekipásztori teológia…

1981
193 Benkő Antal szerk. Közöttünk éltek BEN/V Prugg modern szentek, életrajz több író…
1984
194 Beöthy Zsolt Kaleidoszkóp BÓN/K
versek

1958
195 Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer I. kötet: Ó - kor

1906
196 Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer II. kötet: Középkor

1907
197 Beöthy Zsolt (szerk.) A művészetek története BEÖ/X Wodianer III. kötet: Új - kor 1. rész

1912
198 Beregszászi-Patay Vadásztűznél BER Gondolat


1973
199 Berger, René A festészet felfedezése (I: kötet) BER/X Gondolat A látás művészete

1977
200 Berger, René A festészet felfedezése (II: kötet) BER/X Gondolat A megítélés művészete

1977
201 Bergmann, Ingmar Fanny és Alexander BER Árkádia


1985
202 Berkecz Franciska A bölcsesség kezdete BER/V Marana Tha Szerzetesi életutak

1995
203 Berkessy Ferenc A barátom Bonifác BER Herp


nincs
204 Berkessy Ferenc Bonifác segít magán BER Agape


nincs
205 Bernáth Aurél A múzsa körül BER Szépirodalmi …írások a művészetről

1962
206 Bernáth Aurél A múzsa udvarában BER Szépirodalmi


1967
207 Bernáth Aurél Gólyáró, Helgáról, halálróll BER Szépirodalmi


1971
208 Bernáth Aurél Így éltünk Pannóniában BER Szépirodalmi önéletrajz

1956,1978
209 Bernáth Aurél Utak Pannóniából BER Szépirodalmi önéletrajz

1960
210 Bertényi Iván A magyar korona története BER/T Kossuth
Népszerű történelem
1978
211 Bertényi Iván Magyarország az Anjouk korában BER/T Gondolat
Magyar História
1987
212 Berze Nagy János Sárkányölő Sebestyén BER Móra magyar népmese
ifj. 1969
213 Berzsenyi Lénárd B. L. rajzai az olmützi foglyokról BER Európa lásd Barsi József: Utazás… Bibliotheka Historica


214 Bessenyei József A Héttorony foglya BES Helikon Török Bálint

1986
215 Bethlen István Emlékirata 1944 BET/T Zrínyi katonai 20. század, politika

1988
216 Bethlen Mihály Útinaplója (1691 - 1695) BET/T Magyar Helikon történelem Bibliotheca Historica
1981
217 Bianchi, Enzo A lectio divina I. BIA/V Kármelita Egyedül az egyetlennel

2001
218 Biblia A Biblia felfedezése BIB/V Laorusse Fabula

ifj 1989
219 Biblia A Jordánszky-Kódex KOD/V Helikon Bibliafordítás XVI. Század eleje
1984
220 Biblia A Müncheni Kódex BIB/V Európa négy Evangéliuma (1466)

1985
221 Biblia Biblia BIB/V Bibliatanács rerformátus

1989
222 Biblia Képes Biblia BIB/V Bánáti Apostoli Szentírás
ifj. 1974
223 Biblia Képes Biblia I. BIB/V Szent István Társulat

ifj 1983
224 Biblia Képes Biblia II. BIB/V Szent István Társulat

ifj 1983
225 Biblia Szentírás: BIB/V Bibliatársulat Ford: Károli Gáspár Ó- és Újszövetség
1990
226 Biblia Szentírás: Új Testamentom BIB/V Bibliatársulat Ford: Károli Gáspár

1948
227 Biblia Szentírás: Újszövetség és zsoltárok BIB/V Bibliatársulat Ford: Károli Gáspár

nincs
228 Bibó Lajos Meg kell a szívnek hasadni BIB Stádium regény 1. és 2. kötet

nincs
229 Bibó Lajos Subások BIB Magvető


1968
230 Bihari Klára Miért? BIH Szépirodalmi regény

1969
231 Billédi Ilona Ember mindhalálig BIL/V
életrajz, Fodor József prelátus

1992
232 Bíró Friderika Göcsej BIR/X Gondolat tájrajz

1988
233 Bíró Lajos Toinette vagy Dudarry Grófné a huszadik században BIR Pantheon R.T. regény

1925
234 Bisset, sir James Hét-tengeren BIS Táncsics tengerész Útikalandok
1967
235 Bitskey István Hitviták tüzében BIT/T Gondolat reformáció kora Magyar História
1978
236 Blackwell, J.A. Magyarországi küldetései BLA/T Európa 1843 -1851 Bibliotheca Historica
1989
237 Blaha Lujza Blaha Lujza naplója BLA Gondolat életrajz

1987
238 Blaquiere, Georgette Merjünk szeretetben élni BLA/V Nyolc Boldogság… lelkigyakorlati előadások

2002
239 Bloch, Arthur Murphy törvénykönyve… BLO Gondolat


1985
240 Blond, Georges Egy francia házaspár Amerikában BLO Gondolat
Világjárók 46.
1968
241 Bloom, Anthony Elmélkedések BLU/V1989
242 Bobula Ida, dr. A sumér - magyar rokonság kérdése BOB Editor Esda nyelvészet, őstörténet

1961
243 Bodnár Gábor Néprajzi vázlatok BOD/X Magy. Cserkészszöv.

ifj 1983
244 Bodosi György Hazában emberként BOD/X Balato Akadémia Egy falu és orvosa érdekes könyv
1994
245 Bodosi György Illyés Gyula Tihanyban BOD Pannónia


1990
246 Bodosi György Völgyvallatás BOD Magvető Balaton, művészek…

1979
247 Bodroghközy Zoltán A világ tetején BOD Patria publishing


nincs
248 Bodrogi Tibor szerk. Navaring az óriás NAV Európa mítoszok, mesék, Uj-Guineából
ifj. 1973
249 Bogdán István Őfelsége magánnyomozója BOG Albatrosz krimimese
ifj. 1977
250 Bogdan, Jozef Latice, trn BOG Branislav Nusic Szirmok és tövisek kétnyelvű
2009
251 Bogyay Tamás Stephanus Rex BOG/T Herold Szent István király

1976
252 Bogyay Tamás Tűz és víz között BÓN/K
versek

1964
253 Bókay János Bohémek és pillangók BOK Zeneműkiadó Puccini életregénye, életrajz

1963
254 Bókay János Egy rózsaszál szebben beszél BOK Zeneműkiadó Kacsoh Pongrác, életrajz

1962
255 Bokor Imre Kiskirályok mundérban BOK/T szerző… Néphadsereg, korrupció

nincs
256 Bolberitz Pál lásd: Turay Alfred


257 Boldizsár Iván A gazdag parasztok országa BOL Franklin Társulat Dánia

nincs
258 Bónis Ferenc (szerk.) Így láttuk Bartókot BON/X Zeneműkiadó 36 emlékezés zene
1981
259 Bónis László Irodalmi hármaskönyv BON/X Gondolat
Sikerkönyvek
1967
260 Bónis László Irodalmi tanulmányok BON/X Kisfaludy-Franklin
Élő könyvek…
nincs
261 Borbándi Gyula Alkony és derengés BOR Antológia Írások a posztemigrációról…

1999
262 Borbándi Gyula szerk. Tanulmányok a magyar forradalomról BOR Aurora


1966
263 Boreczky Beatroix A magyar jakobinusok BOR/T Gondolat Martinovics … Magyar História
1977
264 Bornemissza István Három ország katonája BOR szerző második világháború

1998
265 Boros Fortunát, dr. Csíksomlyó, a kegyhely BOR/V Pallas-Akadémia búcsú, Szűz Mária

nincs
266 Boros László A köztünk élő Isten BOR/V Prugg vallás

1970
267 Borovszky Samu, dr.(szerk.) Magyarország vármegyéi és városai BOR/X Orsz. Monográfia Társaság I.és II. kötet:Pest-Pilis-Solt-Kiskun

1910
268 Borsodi László (szerk.) Márton Áron és Csíksomlyó BOR/V Csíksom. Plébánia


1996
269 Bossis, Gabriella Lelki beszélgetések BOS/V Ecclesia napló 1944-1950

1989
270 Botlik József Erdély tíz tételben BOT/T szerző… (1918 - 1940)

1988
271 Boudet, Paulette Euz nem a te harcod… BOU/V Marana Tha karizmatikus…

1995
272 Boulad, P. Henri A misztikus test BOU/V Ecclesia Kozmikus úton az Eucharisztiához

1994
273 Bozzay Margit Álarc nélkül… BOZ Napkelet


1944
274 Bozsóky Pál Magyarok útja a pogányságból a kereszténységig BOZ Agapé Honfoglalás, vallás, monda, rokonság…

1999
275 Böll, Heinrich A nyolcadik parancsolat BÖL Magvető Emlékezések, szatírák, cikkek

1985
276 Böll, Heinrich Biliárd fél tízkor BÖL Európa
Századunk mesterei
1978
277 Bölönyi József Magyarország kormányai 1848-1975 BÖL/X Akadémiai


1978
278 Bővíz László Szent Gellért ősi egyházmegyéjének 975 éve GEL/V Püspöki hatóság Nagybecskerek

2005
279 Bradford, Ernle A megtalált Odüsszeusz BRA Gondolat
Világjárók 71.
1969
280 Braider, Donald Színek és fények BRA Corvina El Greco életregénye, életrajz életrajz
1982
281 Brassai Beszélgetések Picassoval BRA Corvina


1968
282 Brestyánszky Ilona, P. A Pest-Budai ötvösség BRE/X Műszaki ötvösség története

1977
283 Brion, Marcel Rembrandt élete BRI Corvina


1976
284 Brodarics István Igazi leírás a magyaroknak BOD/T Magvető Mohácsi csata

1983
285 Bródy Sándor Azezüst kecske (2.) BRO Singer és Wolfner
Egyetemes regénytár
nincs
286 Bronte, Charlotte A lowoodi árva BRO Móra

ifj. 1984
287 Bronte, Charlotte Jane Eyre BRO Európa regény

1968
288 Bronte, Charlotte Shirley BRO Európa regény

1977
289 Bronte, Emily Üvöltő szelek BRO Európa regény

1968
290 Bruckner, Karl Szadakó élni akar BRU Móra regény
ifj. 1967
291 Bruder Jona Viharfelhők Ninive fölött BRU/V Marana Tha Próféciák…Jónás próféta…

2009
292 Bruszilov, A.A. A cár árnyékában BRU Zrínyi katonai orosz, történelem

1986
293 Bulányi György Merre menjek? BUL/V Irotron hittankönyv fiataloknak
ifj. 1991
294 Bulgakov, Mihail A mester és Matgarita BUL Európa
A Világirodalom Remekei
1978
295 Bull, George A Vatikán belűlről BUL/X Ecclesia vallástörténet

1989
296 Bulst, Werner A Torinói Lepel és a mai tudomány BUL/V Mérleg


1987
297 Bulwer-Lytton, Edward Pompei utolsó napjai BUL Európa regény

1987
298 Burcev, Vlagyimir A Cion Bölcseinek jegyzőkönyve BUR/T Múlt és Jövő Közönséges hamisítvány Zsidó kiadások
nincs
299 Burger, Lisbeth Bölcsőre hulló fények és árnyékok BUR/V Korda


1991
300 Burian, Z. lásd: Benes: Az ősidők…


301 Burjan, Irngard Sürgető szeretet BUR/V MártonÁron életrajz, önéletrajz

1991
302 Burnett, J.H. A padlásszoba kis hercegnője BUR Móra

ifj. 1989
303 Burroughs, Edgar Rice Mars Hadura BUR Fővárosi regény Mars
nincs
304 Burroughs, Edgar Rice Mars Istenei BUR Fővárosi regény Mars
nincs
305 Burroughs, Edgar Rice Thuvia, a Mars leánya BUR Fővárosi regény Mars
nincs
306 Búvár zsebkönyvek Ásványok ÁSV/X Móra


1985
307 Buza Péter Pest-budai történetek BUZ/X Idegenforg.Propaganda (1980-as évek?)

nincs
308 Buzzati, Dino A Tatárpuszta BUZ Szépirodalmi regény Olcsó Könyvtár
1961
309 Buzzati, Dino Hajtóvadászat öregekre BUZ Európa elbeszélések Európa Zsebkönyvek
1974
310 Bürger, G.A. Münchhausen Báró kalandjai BÜR Móra regény, mese
ifj. 1965
311 Caldwell, T. Az erős város CAL nincs regény

nincs
312 Capstick, Peter Hathaway Az utolsó elefántvadász CAP Dénes Natur Műhely Wally Johnson története

1988
313 Carell, Alexis Orvosok, kuruzslók,eretnekek CAR Révai orvosok tanulmányai

1947
314 Carré, A - M. Ki nekem Jézus Krisztus? CAR/V Prugg


1972
315 Casals, Pablo Öröm és bánat CAS Zeneműkiadó emlékitatok Albert E.Kahn feljegyzései
1973
316 Castiglione László Az ókor nagyjai CAS/T Akadémiai kultúra,

1982
317 Cellini, Benvenuto mester élete, amiképpen ő megírta… CEL/X Corvina önéletrajz, ötvösművész

1971
318 Centkiewicz, Alina és Czeslaw Amundsen útja CEN Táncsics
Utikalandok 78
1968
319 Ceram, C.W. A hettiták regénye CER/X Gondolat régészet

1964
320 Ceram, C.W. A régészet regénye CER/X Gondolat


1965
321 Chagall, Bella Égő gyertyák CHA Corvina zsidókról…

1971
322 Chang, Jung Vadhattyúk CHA Európa Kína három lánya

1994
323 Chardin, Teilhard de Benne élümk CHA/V Ahogy lehet


1967
324 Charriere, Henri Pillangó 1. + 2.kötet CHA Kriterion regény

1974
325 Chichester, Francis A magányos víz meg az ég CHI Gondolat vitorlázás, repülés Világlárók 65
1968
326 Chichester, Francis Gipsy Moth CHI Gondolat vitorlással a világ körül Világjárók 75
1970
327 Chonoky Viktor Tammuz CHO Franklin Társulat elbeszélések

nincs
328 Christie, Agatha A Sittaford-rejtély CHR Hunga regény

1993
329 Christie, Agatha Egy marék rozs CHR Európa bűnügyi regény

1977
330 Christie, Agatha Hétvégi gyilkosság AGA Európa bűnügyi regény

1977
331 Cicero, Marcus Tullius Az istenek természete CIC Helikon római vallás filozófia

1985
332 Clavel, Bernard Az éneklő fa CLA Móra mese
ifj. 1970
333 Clavell, James A sógun (1+2) CLA Árkádia regény

1987
334 Cochem M. Biblia Könyv, "Jézus élete" BIB/V Lelki házikincstár régiség

1913?
335 Collins, Pat Érlelődés a lélekben COL/V Marana Tha imaközösségeknek

1997
336 Cook, James Utazások a világ körül COO Gondolat első utazás

1962
337 Cook, Robin A gyöttrelem éve COO I.P.C. regény

1990
338 Cooper, J.F. A nagy indiánus könyv COO Hungária Nyomda Bőrharisnya történetek
ifj. nincs
339 Cooper, J.F. A préri COO Móra regény
ifj. 1963
340 Cooper, J.F. Nagy Indiánkönyv COO Móra

Ifj. 1965
341 Corman, Avery Kramer kontra Kramer COR Európa regény

1981
342 Cormier Elmélkedések Isten nagyságáról COR/V1967
343 Corti Egon Caesar,gr. Erzsébet COR Révai Erzsébet királyné életrajz

1935
344 Courtois, Gaston A legszebb történet COU/V OMC Jézus élete
ifj. 1983
345 Cousteau, J.Y. - Diolé, P Vizi barátaink COU Gondolat vizi állatok… Világjárók
1980
346 Crichton, Michael Kongó CRI Magyar könyvklub Belga Kongó tőrténete

1989
347 Cronin, A.J. A mennyország kulcsa CRO Apostoli Szentszék Kiadó regény

1988
348 Cronin, A.J. Ezt látják a csillagok 1.+ 2. kötet CRO Árkádia regény

1935
349 Cusack, Dymphna Hőhullám Berlinben CUS Kossuth


1971
350 Czakó Gábor Luca néni föltámadása CZA Szépirodalmi regény
ifj. 1988
351 Czeizel Endre, dr. Az orvos-genetikus szemével CZE/X Minerva genetika

1980
352 Czeke Vilma, B. A repülő bunda CZE/X Szent István Társulat mese
ifj. nincs
353 Czermann Antal, dr. Honkeresők CZE/T Vasárnapi levél 18. századtól, magyar

nincs
354 Czillei Géza Riadó Afrika fölött CZI Grill Károly regény

1942
355 Cs. Szabó László Hatfejű pásztorbot… MAG Magy. Könyves Céh


1960
356 Cs. Szabó László Hűlő árnyékban SZA Protestáns Szabadegyetem


1982
357 Cs. Szabó László Két tükör közt SZA szerző


1972
358 Cs. Szabó László Közel és távol SZA Magvető elbeszélések

1983359 Cs. Szabó László Őrzők SZA Magvető esszék

1985
360 Cs. Szabó László Pokoltornác SZA Szepsi Csombor Kör


1974
361 Cs. Szabó László Vérző Fantomok SZA/K Griff elbeszélések

1979
362 Csalog Zsolt Börtön volt a hazám CSA Európa Hosszú István beszél Erdély, Románia
1989
363 Csalog Zsolt M. Lajos 42 éves CSA Maecenas Szovjet fogság és kényszermunka tábor

nincs
364 Csanád Béla dr. (Szerk.) Keresztény élet CSA/V Szent István Társulat Róm. Kat. Hittankönyv
ifj. 1970
365 Csányi Gyöngyi Csibeköltögető CSÁ Móra mese, vers
ifj. 1963
366 Csányi Vilmos Szerelmes állatok CSÁ/X Gondolat állattan, szaporodás

1991
367 Csatár ...(szerkesztők) Pest-Pilis-Solt-Kiskun… adattára CSA/X Csatár István helytörténet

1939
368 Csáth Géza Egy elmebeteg nő naplója CSÁ Magvető ismeretlen orvosi tanulmány

1978
369 Csathó Kálmán A varjú a toronyórán CSA Szépirodalmi 3 regény egyben

1983
370 Csathó Kálmán Asszony a bakon CSA Singer és Wolfner Leányok, anyák, nagyanyák

1927
371 Csathó Kálmán Blanche, avagy a szegény rokon CSA Szépirodalmi 3 regény egyben

1983
372 Csathó Kálmán Írótársak között CSA Szépirodalmi irodalmi és színházi

1965
373 Csathó Kálmán Mikor az öregek fiatalok voltak CSA Szépirodalmi 3 regény egyben almanach
1983
374 Csathó Kálmán Te csak pipálj, Ladányi CSAT/K Szépirodalmi 3 regény egyben

1984
375 Csatkai Endre Lásd: Dercsényi: Sopron


376 Csatkay Endre Sopron CSA/X Képzőművészeti Alap Magyar műemlékek

1954
377 Csávossy Elemér Ige és élet (II.) CSA/V Korda szentbeszédek…

1941
378 Csávossy Elemér manréza iskolája CSA/V Korda lelkigyakorlat…

1940
379 Csenkey, Éva Zsolnay szecessziós kerámiák CSE/X Helikon


1992
380 Csepeli György Csoporttudat-Nemzettudat CSE Magvető esszék, tanulmányok Elvek és utak
1987
381 Cser László Jelenvalók és örökkévalók CSE/V Korda


nincs
382 Cserháti Ferenc A magyarok vándor püspöke CSE Szent István Társulat önéletrajz Pásztorok sorozat
2012
383 Cserháti József Az Egyházban élünk a Szentlélek által CSE/V Szent István Társulat Találkozás Istennel (I.,II.,III.)

1981
384 Cserháti József dr. Mindennap együtt au Úrral CSE/V Szent István Társulat A év

1977
385 Cserháti József dr. Párbeszéd CSE/V
Keresztények és marxisták

nincs
386 Cserháti József dr. Találkozás Istennel (I.) CSE/V Szt.István Trs. Isten a mennyei Atyánk

1980
387 Cserháti József dr. Találkozás Istennel (III.) CSE/V Szt.István Trs. Az Egyházban élünk a Szentlélek által

1981
388 Cser-Palkovits István A bécsi Szent István dóm CSE/X Bécs magyar emlékei történelem, művészet…
1984
389 Csikós György A nádszálak együtt hajladoznak CSI Szent Gellért regény
ifj. 1990
390 Csikós György Apró események a pokolból CSI Csikós szibériai rabokról… kényszermunka tábor
1984
391 Csikós György Sztrájk a pokolban CSI Csikós szovjet rabságban… kényszermunka tábor
1987
392 Csíkvári Antal (szerk.) Zenei kistükör CSI/X Zeneműkiadó Zenei Lexikon

1959
393 Csiky Ágnes Mária Eladó a délibáb CSÍ Amerikai magy. novellák

1959
394 Csiky Ágnes Mária Így üzenek CSIK/K Amerikai magy. vers

1957
395 Csilléry Klára A magyar nép bútorai CSI/X Corvina Magyar népművészet

1972
396 Csokonai Vitéz Mihály Munkái (I:) CSOK/K Szépirodalmi versek Nagy klasszikusok
1987
397 Csokonai Vitéz Mihály Munkái (II:) CSOK/K Szépirodalmi próza Nagy klasszikusok
1987
398 Csonka Emil A száműzött bíboros CSO/V Új Európa Mindszenty

1976
399 Csonka Emil Zita története CSO Eötvös az utolsó magyar királyné

1989
400 Csonkáréty Károly A Levante hajóraj magyar tengerésze CSO Móra hadihajózás története
ifj. 1987
401 Csonkáréty Károly A Zenta cirkálóval kezdődött CSO szerző hadihajózás története, 1. Világháború
ifj. 1986
402 Csoóri Sándor Készülődés a számadásra CSO Magvető


1987
403 Csoóri Sándor Nappali hold CSO Püski


1991
404 Csurka István Az elfogadhatatlan realitás CSU Püski esszék, előadások

1986
405 Csurka István Utasok CSU Magvető tárcák, elbeszélések

1981
406 Dackiewicz Jadwiga A Sasfiók DAC Kossuth Reichstadti herceg…

1987
407 Daczó Árpád Csíksomlyó titka DAC/V Pallas-Akadémia Mária-tisztelet (P.Lukács O.F.M.)
2000
408 Dahler, Étienne (feldolgozás) A Biblia felfedezése BIB/V Librarie Larousse Mózes, Józsua, Bírák
ifj. 1983
409 Dallos Sándor Aranyecset DAL Szépirodalmi Munkácsy regénye, életrajz

1984
410 Dálnoki Veress Lajos Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt DÁL/T szerző kiadása I. kötet (1920-1945)

1972
411 Dálnoki Veress Lajos Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt DÁL/T szerző kiadása III. kötet

1972
412 Dálnoki Veress Lajos Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt DAL/T szerző… II. kötet

1974
413 Dálnoki Veress Lajosné Szabadság nélkül DÁL Nemzetőr - Griff történelmi

1978
414 Dammann, Erich Négy gyerekkel egy pálmakunyhóban DAM Táncsics
Utikalandok 107
1971
415 Dancs Lajos Széttört bilimcsek, 1956 DAN Pannon agrár… mosonmagyaróvári vérfürdő

1994
416 Dancs Vera Szép szemek áldozatja DAN Dancs Vera Balassi Bálint élete

1983
417 Dániel Anna Hiányzik Szecső DÁN Móra regény
ifj. 1973
418 Dániel Anna Margot királyné gobelinjei DÁN Móra regény
ifj. 1974
419 Dániel Géza Szent Gellért és a csanádi DÁN/V szerző… püspökség története

1976
420 Dániel Géza Szent Gellért és a csanádi DAN/V München kétnyelvű (német)

1976
421 Danielsson Lázadás a Bounty hajón DAN Gondolat regény
ifj. 1971
422 Däniken, Erich von Sötét Kőkorszak? DAN Háttér történeti, régészeti érdekességek…

1992
423 Dankanits Ádám A hagyományos volág alkonya Erdélyben DAN Magvető
Nemzet és emlékezet
1983
424 Dante Isteni színjáték DAN/K Európa Babits ford.

1971
425 Dante, Alighieri Csók DOCZ/K Wodianer… vígjáték

1873
426 Daudet A nábob DAU Révai regény Klasszikus regénytár
1906
427 Daudet Numa Roumestan/Tartarin DAU Révai regény Klasszikus regénytár
1904
428 Dávid Antal Erdély nagy romlása I. DÁV Móra A sárkány papja

1974
429 Dávid Antal Erdély nagy romlása II: DÁV Móra A boldogított ország

1975
430 Dávid Antal Erdély nagy romlása III. DÁV Móra Fordul az idő

1977
431 Davies, Helen Kezdők latin nyelvkönyve DAV/X Holnap nyelvtan, szótár
ifj. 1996
432 Davies, Rosalie A. Az Egyiptomi Birodalmak DAV/T Helikon A múlt születése történelem, régészet jó könyv 1986
433 Deák Éva Elítélt neve: Tarisznyás Györgyi DEÁ/T Jámbor Pál trssg. koncepciós per

1993
434 Debreceni József A Miniszterelnök DEB/X Osiris Antall József, rendszerváltás

1988
435 Debreceni Tibor (szerk.) Nyitva van az aranykapu DEB/X Anyanyelvi Konferencia játék, bábjáték, színjáték

nincs
436 Deeken, A - M. Öregszünk de győzzük DEE/V Prugg


1980
437 Degenfeld-Schonburg Sándor Elmélkedések DEG Komp-Press családtörténet, politika

2010
438 DeGrandis, Robert A nyelvek adománya DEG/V Marana Tha


1995
439 DeGrandis, Robert Jöjj utánam! DEG/V Marana Tha


1997
440 DeGrandis, Robert lásd:Fitch,.Ann Ross FIT/V Marana Tha


1997
441 Deighton, Len Vadászrepülők DEI Európa/Zrínyi Az angliai légicsata…

1983
442 Dékány András Csempészek, hősök, kikötők DÉK Móra

ifj. 1971
443 Dékány András S.O.S. Titanic! DÉK Móra


1967
444 Dékány István A magyarság lelki arca DÉK Athenaeum Magyar néplélektani rajzok pszichológia
1941
445 Dénes Tibor Arcok és harcok DÉN Nemzetőr-Griff


1979
446 Dénes Tibor Az ember milyen volt? DÉN Griff magyarnyelvű írások

1980
447 Dénes Tibor Barátunk Brunyák DÉN Nemzetőr


1977
448 Dénes Tibor Hölgyek és urak DÉN/K
versek

1987
449 Dénes Zsófia Párizsi körhinta DEN Magvető


1966
450 Dér, dr. (szerk.) Nagy Imre egy magyar miniszterelnök DÉR/T Régió


1993
451 Dercsényi Blázius Katolikus templomok Magyarországon DER/X Hegyi & TSA vallás, építészet,művészettörténet

1992
452 Dercsényi Dezső (szerk.) Sopron és környéke műemlékei CSA/X Akadémiai


1956
453 Derogy / Hessi Szupertitkos Izrael DER Akadémiai


1991
454 Déry Tibor A befejezetlen mondat DÉR Szépirodalmi


1963
455 Déry Tibor G.A. úr X.-ben DÉR Szépirodalmi regény

1964
456 Déry Tibor Vidám temetés MAG Magy. Könyves Céh


1960
457 Déryné Emlékezései DÉR Szépirodalmi önéletrajz

1955
458 Détshy Mihály lásd: Szentkirályi:Építészet…


459 Dickens, Charles A Twist-gyerekek kalandjai DIC Az Est lapkiadó regény Filléres Klasszikus
nincs
460 Dickens, Charles Copperfield Dávid DIC Ifjúsági

ifj. 1955
461 Dickens, Charles Kis Dorrit (I., II., III.kötet) DIC Révai regény

1910
462 Diderot, Denis Az apáca DID Európa


1972
463 Dienes Adorján Borsitól Kassáig DIE Szent István Társulat II. Rákóczi Ferenc
ifj. 1943
464 Dienes András Farkasles DIE Móra regény, Ocskay László
ifj. 1978
465 Dienes Valéria Hajnalvárás DIE/V Szent István Társulat


1983
466 Dienes Valéria Miénk az idő DIE/V Szent István Társulat


1983
467 Dobai Péter A birodalom ezredese DOB Magvető regény

1985
468 Dobos / Kriszt Középkori templomaink KRI/X MTI


1990
469 Dobos Lajos Magyar műemlékek DOB/X Képzőműv. Alap építészet, épületek

1972
470 Dobos Marianne A szeretet önkéntesei DOB/V Fórum


1990
471 Dobos Marianne A szívek kötelessége megmarad DOB/V Kelenföld


1989
472 Dobraczynski, Jan A szeretet foglya DOB/V Ecclesia Árpádházi Szent Erzsébet életrajz
1977
473 Dohnányi Ernő Búcsú és üzenet DOH Nemzetőr zeneélet…

1963
474 Dologh Sarolta lásd: Várnai: Citeraiskola


475 Domahidy András Szitakötők DOM Magvető elbeszélések

1989
476 Domahidy András Vénasszonyok nyara DOM Lehel pályázat


nincs
477 Domanovszky György A kerámiaművészet kezdetei DOM/X Képzőművészeti Alap Képzőművészet

1981
478 Domanovszky György A magyar nép díszítőművészete DOM/X Akadémiai II.kötet

1981
479 Dombrády Lóránd A legfelsőbb hadúr és hadserege DOM Zrínyi


1990
480 Domokos József Két per egy kötetben DOM Magvető Áchim András,Bajcsy-Zsilinszky Tények és tanúk
1978
481 Domokos Pál Péter Az én Erdélyem DOM Vita önéletrajz

1988
482 Domokos Pál Péter Rendületlenül… DOM/V Eötvös Márton Áron…

1989
483 Donászy Magda Arany ABC DON Minerva vers, nyelvkönyv
ifj. nincs
484 Dornbach Mária (válogatás) Egérbirkózás MES Móra mese
ifj. 1977
485 Dosztojevszkij A félkegyelmű DOS Európa regény

1976
486 Dosztojevszkij A Karamazov testvérek I-II. DOS Európa regény

1982
487 Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés DOS Európa regény

1986
488 Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma DOS Európa kisregények

1980
489 Doyle, Conan Sherlock Holmes kalandjai DOY Ifjúsági

ifj. 1987
490 Dömötör Sándor Őrség DÖM/X Gondolat csak vas-megyei rész

1960
491 Dömötör Tekla A népszokások költészete DÖM/X Akadémiai népköltészet

1974
492 Dörnyei - Kővágó A magyar történelem nagy alakjai (8) DÖR/X Reflektor Az aradi vértanúk

1987
493 Dreiser, Theodore Amerikai tragédia DRE Európa regény

1984
494 Drinck, J. Szabadságot, munkát, kenyeret DRI/V Szent István Társulat Pápai szociális körlevelek XIII. Leo, XI. Pius
1934
495 Druon, Maurice Az elátkozott királyok I-II. DRU Európa A Vaskirály,…

1982
496 Druon, Maurice Az elátkozott királyok I-II. DRU Európa …A megfolytott királyné

1982
497 Druon, Maurice Az elátkozott királyok III-IV. DRU Európa Korona és méreg,…

1982
498 Druon, Maurice Az elátkozott királyok III-IV. DRU Európa …,Az ősi törvény

1982
499 Druon, Maurice Az elátkozott királyok V. DRU Európa Franciaország nőstényfarkasa

1973
500 Druon, Maurice Az elátkozott királyok VI. DRU Európa Liliom és oroszlán

1973
501 Druon, Maurice Az elátkozott királyok V-VI. DRU Európa Franciaország nőstényfarkasa

1982
502 Druon, Maurice Az elátkozott királyok V-VI. DRU Európa Liliom és oroszlán

1982
503 Du Bois, W.E.Burghardt John Brown balladája DUB/T Kossuth Amerika története 1620 után

1978
504 Du Gard, Roger Martin A Thibault család 1. +2. kötet GAR Magyar Helikon regény

1973
505 du Gard, Roger Martin Egy lélek története GAR Európa


1976
506 Duby, Georges A katedrálisok kora DUB/X Gondolat művészet és társadalom, Kortörténet

1984
507 Dumas, Alexandre A fekete tulipán DUM Európa regény Európa Zsebkönyvek
1976
508 Dumas, Alexandre A három testőr DUM Európa regény

1969
509 Dumas, Alexandre A három testőr/átdolgozás DUM Móra Majtényi Zoltán átdolgozása
ifj. 1986
510 Dumas, Alexandre Bragellonne Vicomte I., II., III., IV., V. DUM Európa regény A világirodalom remekei
1971
511 Dumas, Alexandre Egy orvos feljegyzései DUM Európa regény, Joseph Balsamo 2.kötet
1979
512 Dumas, Alexandre Húsz év múlva (1. és 2. kötet) DUM Európa A három testőr folytatása

1970
513 Dumas, Alexandre Monte-Cristo grófja (I.-III.) DUM Kriterion regény 3 kötet

1976
514 Dumas, Alexandre Monte-Cristo grófja (I.-III.) DUM Európa regény 3 kötet

1968
515 Durrell, Gerald A halak jelleme DUR Európa


1978
516 Durrell, Gerald Madarak, vadak, rokonok DUR Európa


1987
517 Dümmerth Dezső A két Hunyadi DÜM/T Panoráma


1985
518 Dümmerth Dezső Álmos, az áldozat DÜM Panoráma


1986
519 Dümmerth Dezső Az Anjou-ház nyomában DÜM/T Panoráma


1982
520 Dümmerth Dezső Az Árpádok nyomában DÜM/T Panoráma


1977
521 Dürrenmatt Friedrich Drámák (I., II.) DÜR/K Európa


1977
522 Eckstein, Hans-Joachim Uram taníts meg szeretni! ECK/V Marana Tha


1997
523 Ecsedy Ildikó Kínai császárok és alattvalók KIN/T Kossuth


1992
524 Efraim testvér Keresztút EFR/V Homokkomárom


2001
525 Egger, W. Bevezetés az Újszövetségbe EGG/V OMC Szentírásmagyarázat Biblia
1981
526 Égly Antal A boldog patikus EGL Singer és Wolfner


1947
527 Egry - Matkovics Az Országház EGR/X Képzőművészeti Alap


1980
528 egyház… Szociális tanítás és valóság EGY/V Egyházfórum 14, folyóirat 1991529 egyház… István király intelmei IST Magvető
Gondolkodó magyarok
1982
530 egyház… A qumráni szövegek magyarul QUM/V Szent István Társulat
Katolikus Egyetem
2000
531 egyház… Nüsszai Szent Gergely Művei NÜS/V Szent István Társulat örmény Ókeresztény Írók
2002
532 egyház… Az ezeréves ifjú EZE/V Székesfehérvár Szent Imre herceg tanulmányok
2007
533 egyház… A felebaráti szertet imái BAL/V Szent Gellért


1992
534 egyház… A papi szolgálat KRI/V OMC Krisztus papja tegnap, ma, holnap

1974
535 egyház… Énekek éneke KÁR/K Magyar Helikon Károly Gáspár ford.

1970
536 egyház… Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ESZ/V Szent István Társulat Zsinati Könyve

1994
537 egyház… Isten irgalmának hírnöke SZE/V nincs Boldog Fausztina, életrajz

1993
538 egyház… Jézus és au Egyház anyja JÉZ/V Prugg Szűz Mária és az Egyház, tanulmányok

1987
539 egyház… Keresztények és zsidók ZSI/V Magy. Ker.-Zsidó Tanács teológia, bölcselet, politika

1994
540 egyház… Krisztus közöttünk BAA/V Szent István Társulat görögkatolikus, keleti

1984
541 egyház… Lisieux-i Szent Teréz LIS/V Prugg Írások a szentről…

1973
542 egyház… Magyar Kálvária MAG/V Ostpriesterhihfe Az Egyház üldözése Magyarországon

nincs
543 egyház… Szent Márton egyházmegyéje SZE/V Szombathely


1991
544 Eisenhower, Dwight Keresztes háború Európában EIS Zrínyi katonai 2. világháború

1982
545 Elekes Lajos Mátyás és kora ELE/T Művelt Nép Mátyás király

1956
546 Éliás József Őszi begyűjtés ÉLI/K Maecenatura


1987
547 Elliott, Arnold A virrasztás éjszakája ELL Kozmosz dán ellenállás

1974
548 Előd István (szerk.) Deum docuit SCH/V Szent István Társulat Schütz Antal a hittudós

1982
549 Elődi Pál Levelek Tennesse-ből ELŐ Gondolat útleírás Világjárók 56
1967
550 Ember Judit Menedékjog - 1956 EMB Szabad Tér A Nagy Imre csoport elrablása

1989
551 Emerson, Ralph lásd: Lagerlöf: Az én dicső… LAG Szent Gellért Kösd a szekeret a …

1991
552 Eminescu Mihai Emlék ERD/K Magyar Élet versek

1940
553 emlékkönyv… Király Béla emlékkönyv KIR1992
554 Enciklopédia, szerk. Tóth Endréné Budapest Enciklopédia ENZ/X Corvina várostörténet…

1970
555 Ende, Michael Tükör a tükörben END Kobra Könyvek mesék, novellák

1995
556 Endrey Antal Félbenmaradt nép End Advocate Press Emigráció, történelemm

1971
557 Endrődy László Szeretettel, szenvedéssel END/V Kaszap István Bizottság


1942
558 Entz Géza A Gyulafehérvári Székesegyház ENT/X Akadémiai Építészet, történelem, művészettörténet

1958
559 Entz Géza A Mátyás-templom és a Halászbástya ENT/X Képzőművészeti történelem, …

1985
560 Eörsi István Emlékezés a régi szép időkre EÖR Napra-Forgó KFT 1956, börtönévek

1988
561 Eösze László Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban EOS/X Zeneműkiadó irodalom

1976
562 Eötvös József A falu jegyzője 1. és 2. kötet EÖT Szépirodalmi regény Magyar elbeszélők
1969
563 Eötvös József Magyarország 1514-ben EÖT Szépirodalmi regény Diákkönyvtár
1971
564 Eötvös Károly A balatoni utazás vége EÖT Révai XXIII. kötet

1909
565 Eötvös Károly A Jókay-nemzetség EÖT Révai XVIII. kötet

1906
566 Eötvös Károly A két ördög vára EÖT Révai IV. kötet

1908
567 Eötvös Károly A Nazarénusok EÖT Révai IX. kötet

1904
568 Eötvös Károly Deák Ferencz és családja EÖT Révai 1. rész XIII. kötet
1905
569 Eötvös Károly Deák Ferencz és családja EÖT Révai 2. rész XIV. kötet
1905
570 Eötvös Károly Emlékezések EÖT Révai elbeszélések, történetek VI. kötet
1908
571 Eötvös Károly Gróf károlyi Gábor följegyzései (1.) EÖT Révai 1. rész VII.kötet
1904
572 Eötvös Károly Gróf károlyi Gábor följegyzései (1.) EÖT Révai 2. rész VIII. kötet
1904
573 Eötvös Károly Harcz a nemzeti hadseregért EÖT Révai Beszédek… XX.kötet
1906
574 Eötvös Károly Magyar alakok EÖT Révai érdekes emberek V. kötet
1908
575 Eötvös Károly Nagyokról és kicsinyekről EÖT Révai
XIX. kötet
1906
576 Eötvös Károly Szilágyi és Káldy EÖT Révai
XVII. kötet
1906
577 Eötvös Károly Utazás a Balaton körül EÖT/X Szépirodalmi irodalmi útleírás 1875-ből

1957
578 Eötvös Károly Utazás a Balaton körül (1.) EÖT Révai regény I. kötet
1901
579 Eötvös Károly Utazás a Balaton körül (2.) EÖT Révai regény II. kötet
1905
580 Erba Odescalchi Testamantum (I. és II.) ERB Dovin Kft. Életem regénye

1991
581 Erdély Erdély ERD/T Progresszió GT


1989
582 Erdélyi József Kék virág EMI/K Dácia versek

1973
583 Erdélyi József Örökség ERD Stádium versek

nincs
584 Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágnék, lőtőt lépék ERD Magvető Archaikus népi imádságok

1976
585 Erdey Sándor A recski tábor rabjai ERD Reform
jó könyv!
1989
586 Erdődy János A második Róma ERD Móra regény

1970
587 Erdődy János Krisztina királynő Rómában ERD Zeneműkiadó regény

1972
588 Erdős Renée Lysias ERD Ecclesia regény

nincs
589 Erlanger, Philippe Richelieu ERL Európa A nagyratörő (1. + 2. kötet)

1975
590 Erőss László A pesti vicc ERŐ Gondolat humor

1982
591 Esterházy Lujza Szívek az ár ellen EST/T Püski történelem, Felvidék

1991
592 Eszetrázy Péter A halacska csodálatos élete ESZ Pannon kiadó


1991
593 Eszetrhás István Úriemberek kutyája Esz Amerikai magy. vidám regény

1958
594 Eszterhás István Atlanti szaletli ESZ szerzői kiadás regény

1971
595 Évkönyv Brassó - Bolonya 1935-2005 ÉVK/V plébániai


2005
596 Évkönyv Marad a gyerk, ha játszik HUM Forum Újvidék Humoristák évkönyve Vajdaság…
1974
597 Évkönyv Nagybecskereki püspökség NAG/V Püspöki hatóság


2000
598 Évkönyv, Kalapis Zoltán, szerk. Magyarok Jugoszláviában '90 ÉVK/X VDMK Évkönyv, történeti

1990
599 Faághy Richárd Az öregkor reménysége FAÁ/V Szent Gellért Levelek öreg barátaimnak

nincs
600 Fabiny Tibor (szerk.) A hit asztala FAB/V Officina Nova öt vallás liturgikus tárgyai

1990
601 Fajth Tibor Itália ÚTI/X Panoráma
Útikönyvek
1973
602 Falkberget Johan Elindultak tizenhárman FAL Singer és Wolfner regény A külföldi irodalom jelesei
nincs
603 Falk-Ronne, Arne A Déli tenger hét hulláma FAL Gondolat
Világjárók
1978
604 Fallada, Hans Farkas a farkasok között FAL Kossuth


1983
605 Faludi György Villon balladái FAL/K Világkönyvtár fordítások

1953
606 Faludy Ferenc Téli éjszakák FAL/K Magvető próza Magyar tallózó
1978
607 Fanu, Eliot… Különös históriák FAN Európa 4 regény Stevenson, O.Wilde
nincs
608 Farkas Gábor (szerk.) Szent István emlékülés Székesfehérvárott FAR/X Fejér Megyei Levéltár


1989
609 Farkas Gyula A magyar irodalom története FAR/K Káldor


1934
610 Farkas József Több az élet FAR/V Református zsinati…


1988
611 Farkas Katalin Száműzött ének FAR/K Ungarpress versek

2001
612 Farkasfalvi Dénes Testté vált szó (1. és 2. rész) FAR/V Prugg Evang. Szt. János szerint

1986
613 Farkasfalvi Dénes Zsoltároskönyv FAR/V Prugg


1975
614 Faulkner, William Fiam, Absolon FAU Európa amerikai polgárháború

1979
615 Faulkner, William Szentély FAU Szépirodalmi
Olcsó Könyvtár
1958
616 Faulkner, William Zsiványok FAU Európa
zsebkönyv
1987
617 Fazekas Mihály Lúdas Matyi FAZ/K Móra vers

1957
618 Fecske András Művészeti ismeretek FEC/X Tankönyvkiadó


1980
619 Fedor Ágnes Három dráma rámában FED Szépirodalmi Kisregények

1980
620 Fehér Bence lásd: Davies: Kezdők latin…


621 Fehér Dezső, dr. Az angol telivér Magyarországon FEH/X Mezőgazdasági lótenyésztés állattan
1990
622 Fehér Géza Törökkori iparművészeti alkotások FEH/X Magy. Helikon


1975
623 Fehér Klára A tenger (I.és II. rész) FEH Szépirodalmi regény

1960
624 Fehér Klára Búcsú a tengertől FEH Szépirodalmi regény

1983
625 Fehér Klára Vakáció Magyarországon FEH Gondolat útleírás Világjárók 100
1976
626 Fehér Klára - Nemes László Gésák, pagodák, titkok FEH Táncsics japán útleírás Útikalandok 50.
1967
627 Fehér Klára - Nemes László Hozzál nekem kengurut FEH Táncsics Ausztrália, útleírás Útikalandok 103
1971
628 Fehér Klára - Nemes László Mecsetek, basák, efendik FEH Táncsics Istambul Útikalandok 92
1970
629 Fehér Tibor Aranyváros hercege FEH Móra III. Béla tőrténelmi regénye
ifj 1978
630 Fehérváry István Börtönvilág Magyarországon FEH Nemzetőr 1945 - 1956

1978
631 Féja Géza Visegrádi esték FÉJ Szépirodalmi regény

1974
632 Fejős Ottó Áttetsző fény FEJ szerző válogatott versek

1986
633 Fejős Ottó Vasárnapi gondolatok FEJ.V Szent István Társulat Életünk, Szamosi József

2000
634 Fekete (Ifj.) István Hajótörött nemzedék FEK Vörösváry publishing Korrajz 1945-1956

1984
635 Fekete Albert Kolozsvári kertek FEK/X Művelődés városépítés, kertépítés

2004
636 Fekete Gyula Kincskereső Pipitér FEK Móra regény
ifj. 1961
637 Fekete Gyula Véreim, magyar kanibálok FEK Magvető vádirat a jövő megrablásáról

1992
638 Fekete István A Koppányi Aga testamentoma FEK Móra


1971
639 Fekete István Ballagó idő FEK Móra életrajzi regény

1970
640 Fekete István Gyeplő nélkül FEK Nesztor regény

1970
641 Fekete István Hajnal Badányban FEK Móra regény

1974
642 Fekete István Hu egy bagoly regénye FEK Móra

ifj. 1975
643 Fekete István Huszonegy nap FEK Magvető


1965
644 Fekete István Kele FEK Magvető


1964
645 Fekete István Kele, Vuk FEK Móra


1987
646 Fekete István Kittemberger Kálmán élete FEK Móra


1962
647 Fekete István Köd FEK Móra regény

1967
648 Fekete István Őszi vásár FEK Magvető


1962
649 Fekete István Rózsakunyhó FEK Móra elbeszélések, karcolat

1973
650 Fekete István Tarka rét FEK Móra elbeszélés, vers

1973
651 Fekete István Téli berek FEK Móra regény
ifj. 1984
652 Fekete István Tíz szál gyertya FEK Móra elbeszélések

1972
653 Fekete István Tüskevár FEK Móra regény

1970
654 Fekete István Zsellérek FEK Nesztor regény

nincs
655 Fekete Sándor Petőfi romantikájának forrásai FEK Akadémiai irodalomtörténet
ifj. 1972
656 Feketekúty László 1956 október FEK/T Magyar Ház Brüsszel

1966
657 Ferdinándy György A francia vőlegény FER Magvető elbeszélések

1993
658 Ferdinándy György Furcsa, idegen szerelem FER Szépirodalmi novellák

1990
659 Ferdinándy Mihály Góg és Magóg (Abirodalom végnapjai) FER Vízöntő Római birodalom
ifj. 1990
660 Ferdinándy Mihály Magyar portyák Ibér földön FER Amerikai magy. 1943 - 1957

1962
661 Ferdinándy Mihály Magyar történelem MAG/T Kossuth


1957
662 Feuchtwanger, Lion Balgák bölcsessége FEU Gondolat Jean-Jacques Rousseau halála és megdicsőülése

1976
663 Feuchtwanger, Lion Goya FEU Európa életrajz

1978
664 Feuchtwanger, Lion Rókák a szőlőben FEU Fórum történelmi regény

1965
665 Féval, Paul A Fekete Brigád FÉV Fortuna regényes történelem
ifj. 1990
666 Fiedler, Arkady Új kaland: Guinea FIE szerző útleírás Utikalandok 71
1967
667 Fielding, Nenry Tom Jones (Első kötet) FIE Európa
A világirodalom remekei
1965
668 Filep istván Esztergom FIL/X mti-fotó


nincs
669 Fischer-Fabian, S. A német cézárok FIS/T Európa


1985
670 Fitch - de Grandis Tedd meg az első lépést FIT/V Marana Tha Bocsáss meg

1997
671 Fitz József A magyar könyv története FIT/X Magyar Helikon


1959
672 Flaubert, Gustave Bovaryné FLA Európa regény

1964
673 Flaubert, Gustave Érzelmek iskolája FLA Európa regény

1980
674 Flaubert, Gustave Salammbo FLA Révai regény

1907
675 Flavius, Josephus A zsidók története FLA/T Gondolat


1994
676 Flores, José H. Prado A pusztán túl FLO/V Marana Tha


1998
677 Flores, José H. Prado Jézus tanítványainak iskolája FLO/V Marana Tha


1997
678 Fodor - Balás Marosvásárhelyi útikalauz FOD/X Impress


1996
679 Fodor István Verecke híres útján… FOD/T Gondolat magyar, őstörténet Magyar História
1980
680 Follett, Ken Egy férfi Szentpétervárról FOL Európa regény

1985
681 folyóirat… Kisebbségkutatás NIE/X (Soros)?
folyóirat
1994
682 folyóirat… Korunk

Fórum, kultúra, tudomány folyóirat


683 folyóirat… Szelíd erő lengyelországban KAT/V Katolikus Szemle teológia, bölcselet, politika

1993
684 Fonseca, da Gonsaga Fatima üzenete ma is időszerű FAT/V Márton Áron


2002
685 Ford Madox Ford A jó katona FOR Európa


1966
686 Forester, C.S. Őfelsége kapitánya FOR Mahir-RTV Hornblower kapitány… 1.+2.
nincs
687 Forgács Róbert Anya - nyelv - csavar FOR Tinta Nyelvi fejtörők Ékesszólás kiskönyvtára 8
2008
688 Forrai Katalin Jár a baba, jár FOR Móra énekes mese könyv
ifj. 1979
689 Forster, E.M. Út Indiába FOR Európa


1967
690 Földes Jolán A halászó maccska uccája FÖL Új Idők Könyvek


1989
691 Földes Péter Anonymus titkos közlései FÖL/T Móra történelem, honfoglalás

1994
692 Földi Pál Panzermeyer FÖL Anno Kurt Meyer Waffen SS tábornok élete

nincs
693 Fraknói Vilmos Lásd: Rómer Flóris ROM/T

694 Fraknói Vilmos XI. Ince pápa és Magy. FRA/T Szent István Társulat felszabadítása

1886
695 France, Anatole A pingvinek szigete FRA Magvető


1957
696 France, Anatole A próbaháború FRA Dick Manó


nincs
697 France, Anatole A szilfasoron FRA Dick Manó


nincs
698 France, Anatole A vörös liliom FRA Dick Manó


nincs
699 France, Anatole Az ametisztgyűrű FRA Dick Manó


nincs
700 France, Anatole Bergeret úr Párizsban FRA Dick Manó


nincs
701 France, Anatole Színésztörténet FRA Európa


1960
702 Francsics Károly Kis kamorámban gyertyát gyújték FRA Magvető


1973
703 Freud, Sigmund Álomfejtés FRE/X Helikon Pszihológia

1985
704 Friessner, Hans Árulások, vesztett csaták FRI/T CO-Nexus 2. világháború, Wehrmacht705 Frittmann Lászlóné Tarka lepke FRI Tankönyvkiadó Képes magyar nyelvkönyv
ifj. 1977
706 Frizsnyák J. szerk. Baross Gábor FRI Dinasztia Kiadó emlékkönyv

1997
707 Fugel, Adolf Fatima: Üzenet és beteljesülés FAT/V Szent Maximilian Mária jelenések

1995
708 Fuks, Ladislav Utazás az ígéret földjére… FUK Európa
zsebkönyvek
1982
709 Fügedi Erik Könyörülj, bánom, könyörülj… FÜG/T Helikon Nagy Lajostól Zsigmondig Labirintus
1986
710 Független Fórum Kéziratos tiltott magyar irodalom FÜG
a Kárpát-Medencében, politika

1985
711 Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Balsors, akit régen tép? FKGP/X FKGP politika

1995
712 Fülep Ferenc(szerk.) A Magyar Nemzeti Múzeum FÜL/X Corvina


1977
713 Fülep Lajos (szerk.) A magyarországi művészet története MŰV/X Képzőművészeti Alap I: a19. századig…

1964
714 Fülöp Zsigmond, dr. A kisérletezés úttörői FÜL/X Gondolat
Élet és tudomány kiskönyvtár
1958
715 Fürstner László, dr. Történelem és kultúra új megvilágításban FÜR/T szerző történelem, őstört.1+2.kötet

1995
716 Füry Lajos Az ördög lakomája FÜR Mikes Kelemen kiadó 1945 - 1970

1970
717 Füry Lajos Delet harangoznak Budán FÜR Lédermüller tőrténelmi regény

1979
718 Füry Lajos Gyöngykaláris FÜR Hídfö baráti kör


1966
719 Füry Lajos Hotel Kensington FÜR Mikes Kelemen


1969
720 Füzér Julián (szerk.) Szentnek kiáltjuk FÜZ/V Katolikus Magyarok Vasárnapja Mindszenty

1987
721 Gaal György Kolozsvár GAA/X Polis Milleniumi kalauz

2001
722 Gaál László A magyar növénytermesztés múltja GAÁ/X Akadémiai mezőgazdaság…

1978
723 Gaarder, Jostein A kártya titka GAA Magyar Könyvklub


1996
724 Gábor Áron Szögletes szabadság GÁB XX. Század


1969
725 Gábry György Régi hangszerek GÁB/X Corvina


1969
726 Gál György Sándor Új operakalauz 1.+ 2. kötet GÁL Zeneműkiadó


1978
727 Gál György Sándor Hazám, hazám, te mindenem GÁL Zeneműkiadó Erkel Ferenc regénye

1965
728 Gál György Sándor Honthy Hanna regénye GÁL Zeneműkiadó életrajz

1973
729 Gál György Sándor Kánkán GÁL Zeneműkiadó Jacques Offenbach életregénye

1980
730 Gál György Sándor Liszt Ferenc életének regénye GÁL